• +48 530 88 77 99
  • info@thecamels.org

Przenieś domenę do nas

Transfer domen polskich jest całkowicie bezpłatny i odbywa się praktycznie natychmiastowo. Aby móc przenieść domenę do innego operatora, należy uzyskać u obecnego kod AuthInfo.

Tańsze przedłużenie

Oferujemy tańsze ceny przedłużenia domen niż inni dostawcy. Zaoszczędź pieniądze na domenach.

Proste zarządzanie

Wszystkie usługi będą w jednym miejscu. Oznacza to łatwiejsze zarządzanie nimi poprzez nasz przyjazny panel.

Przypomnienia

Nie martw się, że domena wygaśnie i zapomnisz o jej przedłużeniu. Zadzwonimy do Ciebie i zadbamy o jej ciągłe działanie.

Jak dokonać transferu?

Aby dokonać transferu domeny do nas, należy podesłać nam kod AuthInfo (zwany czasem Authcode, EPP). Jest to ciąg znaków, który umożliwia przeniesienie obsługi domen do innego rejestratora.

Kod AuthInfo możesz otrzymać od obecnego rejestratora na podstawie wniosku. Należy w tym celu wypełnić czytelnie wniosek o wydanie takiego kodu. Następnie musi on zostać podpisany przez obecnego właściciela domeny lub osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Abonenta domeny (należy je dołączyć do wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości pełnomocnika).

Formularz zawierać musi załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego status Abonenta:

  • dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi;
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
  • dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;
  • dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.

Zgłoś transfer domeny

Imię i nazwisko lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Domena

AuthInfo