• +48 530 88 77 99
  • info@thecamels.org

Wspólnie, możemy chronić to co się liczy.

Bezpieczeństwo IT można sprowadzić do 3 podstawowych problemów: skomplikowane wektory ataków, trudne regulacje prawne, oraz wraz z  rozwojem rosnące zapotrzebowanie na usługi IT.

Coraz częściej możemy usłyszeć o incydentach związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji. W wielu instytucjach można zaobserwować wiele zdarzeń, które w skutek braku świadomości pracowników mogą doprowadzić do przekłamania, ujawnienia bądź utraty istotnych informacji.

Informacja to dane przetworzone w taki sposób, że na ich podstawie można wyciągać wnioski, podejmować decyzje biznesowe. Informacja jest składnikiem aktywów, które podobnie jak inne ważne aktywa biznesowe, ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw, a tym samym musi być odpowiednio zabezpieczona.

Informacje będące w posiadaniu organizacji mają swoją realną wartość i mogą być podatne na różnego rodzaju zagrożenia, między innymi: wirusy komputerowe, włamania i inne.

Szkolenia

Oferujemy szkolenia dla osób prywatnych i firm z zakresu bezpieczeństwa informacji w Internecie.

Architektura

Budując nowe rozwiązania informatyczne, projektujemy je tak, aby były bezpieczne.

Monitoring

Stale monitorujemy Twoje serwery, aby zapewnić ich wysoką dostępność, stabilność oraz bezpieczeństwo.

Większa ilość informacji = większe ryzyko

Bezpieczeństwo informacji jest to ochrona informacji przed szeroką gamą zagrożeń w celu zapewnienia ciągłości biznesu, minimalizowania ryzyka biznesowego i maksymalizacji zwrotu z inwestycji, oraz możliwości biznesowych. Bezpieczeństwo informacji jest realizowane poprzez wdrażanie odpowiedniego systemu zabezpieczeń, które muszą być monitorowane i udoskonalone, w celu zapewnienia i spełnienia bezpieczeństwa biznesu i jego celów.

Ryzyko utraty informacji rośnie wraz ze zwiększeniem ilości przetwarzanych informacji i stosowaniem skomplikowanych technologii. Podczas projektowania systemów IT, często nie uwzględnia się wymagań bezpieczeństwa, lub są one traktowane bardzo ogólnikowo. W ten sposób tworzone oprogramowanie zazwyczaj, także nie jest dostatecznie sprawdzone w trakcie testów, co może powodować, że jest podatne na różnego rodzaju zagrożenia, jak np. ujawnienie przetwarzanych informacji, czy możliwość podszycia się pod innego użytkownika.

Organizacja, która chce należycie zabezpieczyć swoje informacje powinna zastosować podejście systemowe, w ramach, którego będzie zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji.

Tam gdzie to możliwe, należy zmniejszać do minimum, obciążenie pracowników spowodowane wprowadzeniem nowych norm.

Systemy norm IT ciągle się zmieniają, przez co bycie na bieżąco z nimi może okazać się nie lada wyzwaniem. Zespoły odpowiedzialne za utrzymanie norm, muszą regularnie śledzić zmiany prawne, i sprawdzać co one znaczą dla danej firmy. Po zapoznaniu się ze zmianami należy uaktualnić, obowiązujące normy w danej firmie w sposób jak najbardziej przezroczysty.

Tam gdzie jest to możliwe, należy zmniejszać do minimum obciążenie pracowników, spowodowane wprowadzeniem norm lub ich zmianą. Aby to osiągnąć, Twój program wdrażania norm, musi być zarządzany w sposób świadomy i ukierunkowany na cel, jednocześnie nie zmniejszając wydajności związanej z wprowadzoną kontrolą zgodności po przez jak największą automatyzację.

Odkryj nowe możliwości

Jeżeli masz pytania dotyczące administracji serwerami, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą, aby poznać Twoje oczekiwania i przygotować dopasowaną dopasowane pod Ciebie rozwiązania.

Wybrane technologie w jakich się specjalizujemy