Specyfikacja

Wszystkie konta hostingowe uruchamiane są na serwerach opartych o macierze dyskowe i procesory Intel. Każdy serwer ma podłączoną niezależną macierz na kopie zapasowe. Serwery są pod stałym monitoringiem. Wspieramy jedynie stabilne rozwiązania zarówno komercyjne jak i Open Source.

Hosting SSD

SmallNormalHighMaxi
Panel administracyjnycPanelcPanelcPanelcPanel
Ilość użytkowników miesięczniebez limitubez limitubez limitubez limitu
PHP
Dostępne wersje PHP7.1, 7.2, 7.37.1, 7.2, 7.37.1, 7.2, 7.37.1, 7.2, 7.3
Multi PHP
PHP (memory_limit)512M512M512M512M
PHP (max_execution_time)300s300s300s300s
PHP (upload_max_filesize)128M128M128M128M
PHP (max_input_vars)10000100001000010000
Maksymalna liczba plików na konciebez limitu*bez limitu*bez limitu*bez limitu*
Limit procesów PHPbez limitu*bez limitu*bez limitu*bez limitu*
IonCube
oPcache
ImageMagick
Baza danych
Baza danych MariaDB10.310.310.310.3
Maksymalny czas trwania zapytania SQLbez limitu*bez limitu*bez limitu*bez limitu*
MariaDB (max_user_connections)bez limitu*bez limitu*bez limitu*bez limitu*
Maksymalna wielkość bazy danychlimit pojemności kontalimit pojemności kontalimit pojemności kontalimit pojemności konta
SSL
Obsługa SSL
Obsługa Let’sEncrypt
Obsługa CAcert
Wsparcie dla SNI
Bezpieczeństwo
Backup do 30 dni wstecz
Skaner AntyWirusowy
Skaner AntyMalware
Skaner AntySPAM
Wsparcie dla Cloudflare
Poczta e-mail
SPF
DKIM
DMARC
Maksymalna wielkość skrzynkilimit pojemności kontalimit pojemności kontalimit pojemności kontalimit pojemności konta
Maksymalna wielkość załącznika50M50M50M50M
WebmailRoundcube, HordeRoundcube, HordeRoundcube, HordeRoundcube, Horde
Aliasy pocztowe
Autoresponder
Przekazywanie poczty
Catch – all

Hosting XXL

PetaEksaZettaJotta
Panel administracyjnycPanelcPanelcPanelcPanel
Ilość użytkowników miesięczniebez limitubez limitubez limitubez limitu
PHP
Dostępne wersje PHP7.1, 7.2, 7.37.1, 7.2, 7.37.1, 7.2, 7.37.1, 7.2, 7.3
Multi PHP
PHP (memory_limit)512M512M512M512M
PHP (max_execution_time)300s300s300s300s
PHP (upload_max_filesize)128M128M128M128M
PHP (max_input_vars)10000100001000010000
Maksymalna liczba plików na konciebez limitu*bez limitu*bez limitu*bez limitu*
Limit procesów PHPbez limitu*bez limitu*bez limitu*bez limitu*
IonCube
oPcache
ImageMagick
Baza danych
Baza danych MariaDB10.310.310.310.3
Maksymalny czas trwania zapytania SQLbez limitu*bez limitu*bez limitu*bez limitu*
MariaDB (max_user_connections)bez limitu*bez limitu*bez limitu*bez limitu*
Maksymalna wielkość bazy danychlimit pojemności kontalimit pojemności kontalimit pojemności kontalimit pojemności konta
SSL
Obsługa SSL
Obsługa Let’sEncrypt
Obsługa CAcert
Wsparcie dla SNI
Bezpieczeństwo
Backup do 30 dni wstecz
Skaner AntyWirusowy
Skaner AntyMalware
Skaner AntySPAM
Wsparcie dla Cloudflare
Poczta e-mail
SPF
DKIM
DMARC
Maksymalna wielkość skrzynkilimit pojemności kontalimit pojemności kontalimit pojemności kontalimit pojemności konta
Maksymalna wielkość załącznika50M50M50M50M
WebmailRoundcube, HordeRoundcube, HordeRoundcube, HordeRoundcube, Horde
Aliasy pocztowe
Autoresponder
Przekazywanie poczty
Catch – all

* bez limitu – nie limitujemy ilość procesów, połączeń itp., natomiast jeżeli skrypty obciążają zbyt mocno serwer, będziemy się kontaktować w celu optymalizacji lub zmiany usługi na wyższą.