Znajdowanie rekordów hosta DNS (subdomeny)
Jacek Ziemczyk
Jacek Ziemczyk
15.07.2023

Adres URL. Co to jest, do czego służy i jak działa?

Adres URL (Uniform Resource Locator) to unikalny identyfikator, który wskazuje lokalizację zasobu w sieci internetowej. Jest to ciąg znaków, który umożliwia nam dotarcie do konkretnej strony internetowej, pliku, obrazka lub innego zasobu. Adres URL składa się z kilku elementów, takich jak protokół, domena i ścieżka, które razem określają dokładne miejsce, gdzie znajduje się dany zasób. Adres URL jest niezbędny do przeglądania i odnajdywania treści w internecie.

Najważniejsze informacje

 • Adres URL to skrót od Uniform Resource Locator, czyli jednolocznikowy identyfikator zasobu w Internecie.
 • Adres URL służy do lokalizowania i dostępu do różnych zasobów w sieci, takich jak strony internetowe, pliki, obrazy, filmy itp.
 • Adres URL składa się z kilku elementów, takich jak protokół, nazwa domeny, ścieżka do zasobu oraz opcjonalne parametry.
 • Różnica między adresem URL a adresem IP polega na tym, że adres IP identyfikuje konkretny komputer lub urządzenie w sieci, podczas gdy adres URL identyfikuje konkretny zasób w sieci.
 • Istnieją różne rodzaje adresów URL, takie jak adresy stron internetowych (http://www.example.com), adresy do pobrania plików (ftp://example.com), adresy do wysyłania poczty elektronicznej (mailto:example@example.com) itp.
 • Aby utworzyć poprawny adres URL, należy używać tylko dozwolonych znaków i odpowiednio je kodować w przypadku wystąpienia niedozwolonych znaków.
 • Znaki w adresach URL mogą być kodowane za pomocą specjalnych sekwencji znaków zwanych kodowaniem procentowym (percent encoding).
 • Adresy URL mogą być bezpieczne, jeśli są zabezpieczone za pomocą protokołu HTTPS, który zapewnia szyfrowanie danych przesyłanych między użytkownikiem a serwerem.
 • Zmiana adresów URL może mieć wpływ na dostępność zasobów w Internecie oraz na indeksowanie i pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach.

Czym jest adres URL?

Adres URL (Uniform Resource Locator) to unikalny identyfikator, który wskazuje lokalizację zasobu w sieci internetowej. Jest to ciąg znaków, który umożliwia nam dotarcie do konkretnej strony internetowej, pliku, obrazka lub innego zasobu. Adres URL składa się z kilku elementów, takich jak protokół, domena i ścieżka, które razem określają dokładne miejsce, gdzie znajduje się dany zasób. Adres URL jest niezbędny do przeglądania i odnajdywania treści w internecie.

Adresy URL składają się z kilku części:

 • Protokół: Protokół określa sposób w jaki przeglądarka ma połączyć się z serwerem. Najczęściej spotykanym protokołem jest HTTP (HyperText Transfer Protocol). Innymi protokołami są FTP (File Transfer Protocol) i HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
 • Domena: Domena to nazwa hosta, na którym znajduje się dany zasób. Najczęściej spotykane domeny to .com, .org i .net.
 • Ścieżka: Ścieżka określa dokładne miejsce, gdzie znajduje się dany zasób. Może ona być bardzo prosta lub bardzo skomplikowana.

Adresy URL są bardzo ważne dla poruszania się po Internecie. Bez nich niemożliwe byłoby dotarcie do określonego zasobu. Aby skorzystać z adresu URL, wystarczy wpisać go w okno przeglądarki internetowej lub skopiować go i wkleić do innego miejsca. Adresy URL mogą być również udostępniane innym osobom w celu udostępnienia określonego zasobu.

Do czego służy adres URL?

Adres URL jest niezbędny do przeglądania i odnajdywania treści w internecie. Jest to jedyna droga, którą można podążać, aby dotrzeć do określonego zasobu. Gdy wpiszesz adres URL w przeglądarce internetowej, zostanie on przekonwertowany na odpowiedni protokół i wysłany do serwera, który zawiera żądany zasób. Serwer następnie zwróci odpowiedź, która będzie zawierać żądany zasób.

Adres URL jest również używany do udostępniania treści innym osobom. Możesz podzielić się adresem URL z innymi ludźmi, aby mogli oni przeglądać i odnajdywać określone treści. Adresy URL są również używane do tworzenia linków na stronach internetowych, aby umożliwić łatwe przechodzenie między stronami.

Adresy URL są również używane do rejestracji domen. Każda domena musi mieć unikalny adres URL, aby mogła być odnaleziona i udostępniana innym osobom. Firmy hostingowe oferują usługi rejestracji domen i hostingu stron internetowych. Umożliwiają one tworzenie unikalnych adresów URL dla stron internetowych, które mogą być udostępniane innym osobom.

Jak działa adres URL?

Adres URL składa się z kilku elementów, które razem określają dokładne miejsce, gdzie znajduje się dany zasób. Te elementy to:

 • Protokół – określa sposób, w jaki przeglądarka ma uzyskać dostęp do zasobu. Najczęściej wykorzystywanym protokołem jest HTTP lub HTTPS.
 • Nazwa domeny – adres domeny internetowej, która jest wykorzystywana do identyfikacji witryny. Na przykład www.example.com.
 • Ścieżka – określa lokalizację pliku lub strony internetowej w ramach domeny. Na przykład /about-us/ lub /images/logo.png.

Aby przejść do strony internetowej lub pliku, przeglądarka wysyła żądanie na serwer, który hostuje daną stronę. Następnie serwer odpowiada zawierając treść strony lub pliku, który został poproszony. Dzięki temu możemy uzyskać dostęp do treści na stronie internetowej.

Adresy URL są również wykorzystywane do tworzenia linków między stronami internetowymi i plikami. Linki są bardzo ważnym elementem w internecie, ponieważ umożliwiają nam dotarcie do określonego zasobu bez konieczności wpisywania adresu URL ręcznie.

Jakie są elementy składowe adresu URL?

Adres URL składa się z kilku elementów, które razem określają dokładne miejsce, gdzie znajduje się dany zasób. Elementy te to:

 • Protokół: protokół służy do identyfikacji typu usługi sieciowej, z której korzystamy. Najczęściej występującymi protokołami są HTTP i HTTPS.
 • Domena: domena jest nazwą serwera, na którym znajduje się dany zasób. Przykładem może być nazwa witryny internetowej lub adres IP.
 • Ścieżka: ścieżka określa lokalizację danego zasobu na serwerze. Może to być np. nazwa pliku lub folderu.
 • Port: port to numer połączenia sieciowego, który jest używany do połączenia się z serwerem. Jeśli nie jest określony inaczej, domyślnie jest to port 80.
 • Parametry: parametry to dodatkowe informacje, które są przekazywane do serwera. Mogą one być używane do określenia sposobu wyświetlania strony internetowej lub do przekazywania danych do formularzy.

Wszystkie elementy składowe adresu URL muszą być poprawnie uzupełnione, aby móc odnaleźć i przeglądać odpowiedni zasób w internecie.

Jakie są różnice między adresem URL a adresem IP?

Adres URL i adres IP to dwa różne sposoby identyfikowania zasobów w sieci internetowej. Adres URL jest przeznaczony dla ludzi, a adres IP jest przeznaczony dla komputerów. Adres URL jest łatwy do odczytania i zapamiętania, podczas gdy adres IP jest trudny do odczytania i zapamiętania.

Adres URL składa się z kilku elementów, takich jak protokół, domena i ścieżka, które razem określają dokładne miejsce, gdzie znajduje się dany zasób. Natomiast adres IP składa się z czterech liczb oddzielonych kropkami (0-255), które określają położenie danego komputera w sieci. Adresy IP są nadawane przez serwer DNS, który mapuje adresy URL na adresy IP.

Adresy URL są bardziej elastyczne niż adresy IP, ponieważ można je modyfikować, aby uzyskać dostęp do określonego zasobu. Adresy IP są stałe i nie mogą być zmieniane. Ponadto adresy URL są wykorzystywane do tworzenia linków między stronami internetowymi, podczas gdy adresy IP nie są używane do tworzenia linków.

Podsumowując, istnieją istotne różnice między adresem URL a adresem IP. Adres URL jest przeznaczony dla ludzi, a adres IP jest przeznaczony dla komputerów. Adresy URL są łatwe do odczytania i zapamiętania oraz służą do tworzenia linków między stronami internetowymi. Natomiast adresy IP składają się z czterech liczb oddzielonych kropkami (0-255) i służą do identyfikowania komputerów w sieci.

Jakie są rodzaje adresów URL?

Adresy URL mogą mieć różne formy. Najczęściej spotykanym rodzajem jest adres URL strony internetowej. Składa się on z protokołu, domeny i ścieżki. Protokół jest częścią adresu URL, która wskazuje, jaki typ połączenia ma być użyty do dostania się do strony internetowej. Najczęściej spotykanymi protokołami są HTTP i HTTPS.

Domena jest częścią adresu URL, która identyfikuje unikalną nazwę witryny. Jest to nazwa, którą wprowadzasz w przeglądarce internetowej, aby uzyskać dostęp do strony internetowej. Przykładem domeny może być „example.com”.

Ścieżka jest częścią adresu URL, która wskazuje na określoną lokalizację na serwerze. Ścieżka może wskazywać na konkretny plik lub folder, a także na stronę główną witryny. Przykładem ścieżki może być „/index.html”.

Adresy URL mogą także odnosić się do plików, takich jak obrazy, filmy lub pliki audio. Te adresy URL składają się z protokołu i domeny oraz ścieżki do pliku. Przykładem adresu URL dla pliku może być „http://example.com/images/image.jpg”.

Adresy URL mogą również odnosić się do innych zasobów sieciowych, takich jak usługi społecznościowe lub aplikacje mobilne. Przykładem adresu URL dla aplikacji mobilnej może być „https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example”.

Jakie są zasady tworzenia poprawnego adresu URL?

Adresy URL składają się z kilku elementów, które razem tworzą jeden ciąg znaków. Każdy element jest oddzielony od siebie znakiem ukośnika (/).

 • Protokół – określa sposób, w jaki przeglądarka ma połączyć się z serwerem, np. http:// lub https://.
 • Nazwa domeny – adres domeny, która wskazuje na stronę internetową, np. www.example.com.
 • Ścieżka – określa dokładne miejsce, gdzie znajduje się dany zasób, np. /index.html.

Adresy URL mogą również zawierać inne elementy, takie jak parametry i fragmenty. Parametry służą do przekazywania informacji do serwera, np. ?id=12345. Fragmenty służą do wskazania konkretnego miejsca na stronie internetowej, np. #section2.

Pamiętaj, że adresy URL są wrażliwe na wielkość liter i muszą być poprawne pod względem ortograficznym. Przed użyciem adresu URL upewnij się, że jest on poprawny i bezpieczny.

Jakie są sposoby kodowania znaków w adresach URL?

Adresy URL składają się z ciągu znaków, które są kodowane w celu wyrażenia danej informacji. Istnieje kilka sposobów kodowania znaków w adresach URL. Są one następujące:

 • Kodowanie procentowe: Kodowanie procentowe jest najczęściej stosowanym sposobem kodowania znaków w adresach URL. Kodowanie procentowe polega na zamianie niektórych znaków na ich odpowiednik w postaci kodu procentowego. Na przykład, jeśli chcesz wstawić spację w adresie URL, musisz użyć symbolu „%20”.
 • Kodowanie Unicode: Kodowanie Unicode jest również stosowane do kodowania znaków w adresach URL. Kodowanie Unicode polega na zamianie niektórych znaków na ich odpowiednik w postaci kodu Unicode. Na przykład, jeśli chcesz wstawić znak euro w adresie URL, musisz użyć symbolu „%E2%82%AC”.
 • Kodowanie HTML: Kodowanie HTML jest również stosowane do kodowania znaków w adresach URL. Kodowanie HTML polega na zamianie niektórych znaków na ich odpowiednik w postaci kodu HTML. Na przykład, jeśli chcesz wstawić gwiazdkę w adresie URL, musisz użyć symbolu „*”.

Korzystanie z odpowiedniego sposobu kodowania jest bardzo ważne, ponieważ może mieć istotny wpływ na to, czy Twoja strona internetowa będzie dostępna dla odwiedzających. Należy więc upewnić się, że używasz poprawnego sposobu kodowania dla swoich adresów URL.

Czy adresy URL mogą być bezpieczne?

Bezpieczeństwo adresów URL jest ważnym elementem zapewniania bezpieczeństwa w internecie. Adresy URL są często wykorzystywane do łączenia się z niebezpiecznymi witrynami, a ich niewłaściwe użycie może doprowadzić do infekcji systemu lub utraty danych. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność podczas korzystania z adresów URL.

Aby zapewnić bezpieczeństwo adresów URL, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, należy upewnić się, że adres URL jest w pełni poprawny. Należy sprawdzić, czy adres URL jest prawidłowo sformatowany i czy wszystkie elementy są odpowiednio wypełnione. Jeśli adres URL jest niepoprawny lub niekompletny, może to oznaczać, że witryna internetowa jest niebezpieczna.

Po drugie, należy upewnić się, że adres URL prowadzi do witryny, która jest bezpieczna. W tym celu warto sprawdzić opinie innych użytkowników na temat danej witryny lub skorzystać z narzędzi do skanowania witryn internetowych w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń.

Po trzecie, należy unikać klikania w linki zawarte w e‑mailach i wiadomościach tekstowych. Wiadomości te mogą być sfałszowane i mogą prowadzić do stron internetowych, które mogą być szkodliwe. Zamiast tego lepiej skopiować adres URL i wkleić go do przeglądarki internetowej.

Podsumowując, adresy URL mogą być bezpieczne, jeśli są poprawnie sformatowane i prowadzą do witryn internetowych o dobrej reputacji. Należy również unikać klikania w linki zawarte w e‑mailach i wiadomościach tekstowych oraz skanować strony internetowe w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń.

Czy można zmieniać adresy URL?

Adresy URL są niezmienne, ale istnieją pewne sposoby, aby je zmodyfikować. Przede wszystkim, jeśli zmieniasz nazwę pliku lub katalogu, w którym znajduje się zasób, musisz również zaktualizować adres URL. Możesz to zrobić, tworząc przekierowanie 301 lub wprowadzając zmiany w pliku .htaccess.

Możesz również dodać do adresu URL parametry, aby określić jego zachowanie. Na przykład możesz dodać parametr „sortowanie” do adresu URL strony internetowej, aby określić, w jaki sposób ma być wyświetlana lista produktów. Parametry te są często używane do tworzenia dynamicznych stron internetowych.

Jeśli chcesz całkowicie zmienić adres URL, możesz to zrobić poprzez rejestrację nowej domeny i przekierowanie starego adresu URL do nowego. W tym celu będziesz potrzebować usług hostingowych i rejestratora domen. Po rejestracji nowej domeny będziesz musiał skonfigurować przekierowanie 301, aby wszystkie odwołania do starego adresu URL były automatycznie przekierowywane na nowy.

Adresy URL mogą być również skracane, aby uczynić je łatwiejszymi do odczytania i udostępniania. Istnieje wiele usług skracania adresów URL, takich jak bitly.com lub tinyurl.com. Skracanie adresów URL jest szczególnie przydatne w przypadku długich i skomplikowanych adresów.

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa przekierowanie 301 w adresach URL?

Przekierowanie 301 to rodzaj kodu odpowiedzi serwera internetowego używany do przekierowania ruchu z jednego adresu URL do innego. Oznacza to, że jeśli użytkownik wpisze adres URL, który został przekierowany na inny adres URL, to nastąpi automatyczne przekierowanie na nowy adres.

Przekierowanie 301 jest często wykorzystywane w celu utrzymania dostępności strony internetowej, nawet po zmianie jej adresu URL lub struktury. Jest to również użyteczne podczas migracji stron internetowych lub aktualizacji. Przekierowanie 301 pozwala zapewnić, że użytkownicy i wyszukiwarki internetowe otrzymują prawidłowe odpowiedzi i są przekierowywane do prawidłowej lokalizacji strony.

Czym jest canonical URL i jak wpływa na SEO?

Canonical URL to adres URL, który jest podstawą wszystkich adresów URL na stronie. Ma to na celu poinformowanie wyszukiwarki, który z adresów URL jest głównym adresem strony i powinien być używany do wyświetlania wyników wyszukiwania. Użycie canonical URL może pomóc w osiągnięciu lepszych wyników SEO.

Jakie są najważniejsze elementy adresu URL dla optymalizacji SEO?

Optymalizacja SEO adresu URL polega na zastosowaniu kluczowych słów w ścieżce URL, czyli w tym, co znajduje się po domenie. Łatwość rozumienia adresu URL jest kluczowa dla użytkowników, więc warto stosować proste i zrozumiałe słowa, które będą wskazywać na tematykę strony. Ponadto ważne jest, aby unikać słów o niskiej wartości SEO, takich jak „i”, „oraz” lub „the”. Dodatkowo można skorzystać z przyjaznych adresów URL, czyli adresów bez użycia myślnika (-).

Jakie są zalety stosowania krótkich adresów URL?

Krótkie adresy URL mają wiele zalet. Przede wszystkim są one łatwiejsze do przypomnienia i przekazania innym osobom. Ponadto, są one często bardziej estetyczne i łatwiejsze do umieszczenia w mediach społecznościowych, e‑mailach i wiadomościach SMS. Krótkie adresy URL są również łatwiejsze do wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych i mogą pozytywnie wpłynąć na pozycję witryny w wynikach wyszukiwania.

Jakie są najczęstsze błędy, które mogą wystąpić podczas tworzenia adresów URL?

Najczęstsze błędy w tworzeniu adresów URL to literówki, spacje, nieprawidłowy układ słów i znaków oraz niepoprawne zakończenia adresu. Aby uniknąć tych problemów, ważne jest, aby adresy URL były jak najkrótsze i czytelne, a także aby zawierały jedynie alfanumeryczne znaki i myślniki. Ważne jest również, aby zachować wielkość liter w adresie URL.