Poznaj narzędzie MultiTail
Kamil Porembiński
Kamil Porembiński
26.04.2017

MultiTail – podgląd logów systemowych w wielu oknach

Wiele osób korzystających z Linuksa zna narzędzie Tail, które to wypisuje podaną ilość ostatnich linijek tekstu lub potoku. Jest stosowany jako narzędzie diagnostyczne do sprawdzania zmian w plikach. W dzisiejszym artykule przedstawimy znacznie udoskonaloną wersję tego narzędzia – MultiTail.

Aplikacja pozwala na podglądanie jednego lub więcej plików, aczkolwiek jego siła kryje się w możliwości dzielenia ekranu na wiele okien dla każdego pliku z osobna. Narzędzie potrafi kolorować składnię, co ułatwia podgląd logów systemowych oraz filtrować linie z użyciem wyrażeń regularnych. Aplikacja posiada interaktywne menu do edytowania wyrażeń regularnych, a także tworzenia i usuwania okien.

MultiTail

Łączy 2 pliki logów w jednym oknie:

multitail /var/log/apache/access.log -I /var/log/apache/error.log

Pokazuje 3 pliki logów w dwóch kolumnach:

multitail -s 2 /var/log/apache/access.log /var/log/messages /var/log/mail.log

Pokazuje 5 plików logów, w tym dwa zostały połączone i wszystko pokazano w dwóch kolumnach, w tym jeden został wyświetlony w osobnej kolumnie po lewej stronie:

multitail -s 2 -sn 1,3 /var/log/apache/access.log -I /var/log/apache/error.log /var/log/messages /var/log/mail.log /var/log/syslog

Łączy wyjścia dwóch komend ping i usuwa tekst: 64 bytes received from z tylko jednego z nich:

multitail -l "ping 192.168.0.1" -ke "64 bytes from" -L "ping 192.168.0.2"
MultiTail

Pokazuje aktualne wyjście komendy ping i jeżeli zostanie wypisane timeout, wysyła wiadomość do wszystkich aktualnie zalogowanych użytkowników:

multitail -ex timeout "echo timeout | wall" -l "ping 192.168.0.1"

W jednym oknie zostaną pokazane wszystkie połączenia TCP i ich zmiany statusów, z użyciem polecenia netstat. W drugim oknie zostaną wyświetlone połączone pliki logów: access.log i error.log z Apacha:

multitail -R 2 -l "netstat -t" /var/log/apache/access.log -I /var/log/apache/error.log

Polecenie, jak wyżej, tylko że dodano kopiowanie wyjścia do pliku netstat.log:

multitail -a netstat.log -R 2 -l "netstat -t tcp" /var/log/apache/access.log -I /var/log/apache/error.log

Pokazuje dwa połączone pliki logów w jednym oknie, ale każdy z nich otrzyma inne kolory, co pozwoli na łatwe rozróżnianie linii:

multitail -ci green /var/log/apache/access.log -ci red -I /var/log/apache/error.log
MultiTail