Polityka prywatności i plików cookies

Jeżeli czytasz ten tekst, to znaczy, że prywatność jest dla Ciebie ważna. I super, bo dla nas także! Nie chodzi nam tylko o to, że nie czytamy Twojej poczty i szyfrujemy kopie zapasowe, ale o znacznie więcej. Zapoznaj się z poniższymi, prawniczymi zapisami, które stanowią politykę prywatności i plików cookies.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Thecamels Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Wróblewskiego 18, 93-578, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000910352, zwanym dalej Administratorem lub Thecamels.
 2. Niniejsza polityka dotyczy serwisu i usług na nim dostępnych, funkcjonującego pod adresem www.thecamels.org zwany dalej Serwisem.
 3. Thecamels jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie i w związku z usługami za jego pośrednictwem świadczonymi.
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). 
 5. Thecamels oświadcza, iż wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 7. Administrator nie powołał inspektora danych osobowych.
 8. Adres kontaktowy Administratora to info@thecamels.org

Cel i zakres przetwarzania

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Realizacja zamówionych Usług i obsługi klienta;
  2. Prezentacja oferty lub informacji
  3. Obsługa zapytań przez formularz;
  4. Prowadzenie newslettera;
  5. Prowadzenie programu poleceń;
 2. Serwis wykorzystuje następujące dane osobowe Klientów:
  1. podczas rejestracji i zakładania Konta, wymagamy podania: imienia, nazwiska, adresu e‑mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania. W przypadku działalności gospodarczej dodatkowo zbieramy  NIP, nazwa firmy;
  2. podczas dokonywania płatności wymagamy podania: imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres zamieszkania lub siedziby firmy; adres e‑mail;
  3. podczas korzystania z naszych usług zbieramy: adres IP; dane identyfikacyjne przeglądarki oraz  typ systemu operacyjnego;
 3. W stosunku do Klientów mogą być podejmowane czynności polegające na profilowaniu w celu możliwie najlepszej jakości świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 4. Przetwarzamy Twoje dane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane i jaki wymagany jest przez przepisy prawa (np. o rachunkowości). Staramy się jednak minimalizować zakres przetwarzania tam, gdzie jest to możliwe, po zakończeniu świadczenia usług.

Podstawa prawna przetwarzania i źródła danych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Serwis jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda podmiotu danych, w przypadku: prowadzenie kontaktu lub wysyłki newslettera; udziału w programie partnerskim; marketingu usług podmiotów trzecich;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b – podjęcie czynności niezbędnych w celu zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie Usług oferowanych przez Serwis;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora: prezentacja oferty i informacji, marketing Serwisu, rozwiązywanie sporów.
 2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. dobrowolnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub późniejszej edycji swoich danych przez https://panel.thecamels.org;
  2. dobrowolnego ich przesłania na adres mailowy info@thecamels.org, lub inną drogą elektroniczną, w celu założenia przez Thecamels, konta na rzecz Klienta lub skontaktowania się;
  3. przekazania ich od jednego z partnerów z którym Thecamels współpracuje;

Jeżeli dane Klienta zostały uzyskane w wyniku ich przekazania od partnera z którym współpracuje Thecamels, Klient otrzyma od Thecamels dokładną informację od kogo i jakie dane uzyskał.

Prawa klienta

 1. Klient ma prawo do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych;
  2. modyfikacji swoich danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. przeniesienia danych osobowych;
 2. Klient aby skorzystać z powyższego praw powinien:
  1. Jeżeli posiada Konta w Serwisie:
   1. Zalogować się na swoje konto;
   2. prawo do wglądu i modyfikacji może zrealizować poprzez zapoznanie się i edycję informacji w zakładce Moje dane;
   3. W pozostałych przypadkach prosimy o złożenie zgłoszenia w dziale BOK z odpowiednią prośbą;
  2. Jeżeli nie posiada Konta w Serwisie konieczny jest bezpośredni kontakt mailowy na adres info@thecamels.org.
 3. Zgłoszenie przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych lub ich usunięcie czy ograniczenie, może być niemożliwe do zrealizowania w czasie aktywnej realizacji Usługi lub mieć wpływ na świadczone Usługi na rzecz klienta, i skutkować uniemożliwieniem lub niemożliwością ich dalszej realizacji.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych.
 5. Wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy.
 6. Składając wniosek o realizację swojego prawa prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres e‑mail, a w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania) oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

Transfer danych

 1. Thecamels w celu świadczenia niektórych Usług na rzecz Klienta, może przekazać dane osobowe Klienta do swoich Partnerów w celu realizacji zamówienia (np. odpowiedni rejestr domen, ośrodek certyfikujący).
 2. Wszystkie podmioty, którym Thecamels powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 3. Dane Osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w krajach wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub krajach trzecich wyłącznie w momencie gdy spełniają one wymogi RODO. 
 4. Lista odbiorców znajduję się na stronie https://thecamels.org/regulamin pod nazwą „Podmioty współpracujące”.

Pliki Cookie

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania z danej strony.
 2. Thecamels stosuje dwa rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” (persistent cookies). – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. Ciasteczka na stronie thecamels.org:
  1. mogą mieć wpływ na jej funkcjonalność (w szczególności program partnerski, komentarze); 
  2. nie są wymagane do jej poprawnego wyświetlania; 
  3. wykorzystywane jest ciasteczko Facebooka, służące do identyfikacji rozmowy przez Chat, który jest udostępniony na stronie;
 4. Ciasteczka na stronie panel.thecamels.org są wymagane, gdyż:
  1. przechowują one informację o zalogowanym użytkowniku; 
  2. przekazują informację o identyfikatorze programu partnerskiego; zapisują stan, preferencje ustawień strony i czas sesji użytkownika; 
  3. służą do identyfikacji koszyka zakupowego klienta;
 5. Na wszystkich stronach Thecamels wykorzystywane są ciasteczka Google Analytics. Thecamels dzięki nim jest w stanie analizować w sposób anonimowy ruch użytkowników, w celu udoskonalania stron. Thecamels nie ma wpływu na to jakie informację są zapisywane w ciasteczkach Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
 6. Klient może zrezygnować z plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej, lecz może to mieć negatywny wpływ na funkcjonalności niezbędne do prawidłowego działania stron Thecamels.

Najnowsze artykuły na blogu

Zobacz wszystkie artykuły
 1. Subdomena. Co to jest i do czego służą subdomeny?
  Jacek Ziemczyk Jacek Ziemczyk 17 lipca 2023

  Odsprzedaż nazwy domen. Na czym polega?

  Odsprzedaż nazwy domen – jak to działa i dlaczego warto się tym zainteresować? Odkupienie i odsprzedaż nazw domen to popularna praktyka w świecie internetu. W artykule eksperckim dowiesz się, czym jest odsprzedaż nazw domen, dlaczego ludzie decydują się na tę formę inwestycji oraz jak przebiega cały proces. Poznasz również czynniki wpływające na wartość odsprzedawanej nazwy…

  Czytaj dalej
 2. Własna domena. Korzyści płynące z posiadania własnej domeny.
  Jacek Ziemczyk Jacek Ziemczyk 16 lipca 2023

  Adres IP. Co to jest i do czego służy adres IP?

  Adres IP, czyli Internet Protocol, jest fundamentalnym elementem funkcjonowania internetu. To unikalny identyfikator przypisywany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci. Dzięki adresowi IP możliwa jest wymiana danych między urządzeniami oraz ich identyfikacja w sieci. Adres IP może być publiczny lub prywatny, a jego przydzielanie odbywa się poprzez różne instytucje. Ten artykuł ekspercki przedstawia różne aspekty adresów…

  Czytaj dalej
 3. Znajdowanie rekordów hosta DNS (subdomeny)
  Jacek Ziemczyk Jacek Ziemczyk 15 lipca 2023

  Adres URL. Co to jest, do czego służy i jak działa?

  Adres URL (Uniform Resource Locator) to unikalny identyfikator, który wskazuje lokalizację zasobu w sieci internetowej. Jest to ciąg znaków, który umożliwia nam dotarcie do konkretnej strony internetowej, pliku, obrazka lub innego zasobu. Adres URL składa się z kilku elementów, takich jak protokół, domena i ścieżka, które razem określają dokładne miejsce, gdzie znajduje się dany zasób.…

  Czytaj dalej

Bądź na bieżąco

Chcesz być na bieżąco informowany o publikacji takich artykułów, jak ten?
Zapisz się do naszego newslettera i czerp ze studni mądrości jak prawdziwy wielbłąd.

newsletter