• +48 530 88 77 99
 • info@thecamels.org

Powierzając nam swoje dane, możesz czuć się bezpiecznie. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, z której dowiesz się, w jakim zakresie zbieramy Twoje dane i jakich dokonujemy na nich działań, a przede wszystkim – jakich standardów przestrzegamy, by zapewnić rzetelność i transparentność ich przetwarzania. Przeczytaj Politykę od początku do końca – pamiętaj, że korzystając z naszych usług godzisz się na stosowane przez nas procedury.

Jeżeli nie akceptujesz tych procedur – prosimy, nie korzystaj z naszych usług. Jeśli jednak masz jakieś pytania lub wątpliwości – pisz śmiało, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 23. Polityki Prywatności.

DEFINICJE

Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie.

Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, a zbierane i przetwarzane podczas świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz;

The Camels – oznacza The Camels S.C. Kamil Porembiński, Adam Mirowski,z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18 NIP: 728-266-32-34 REGON: 100377635;

Ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. u. 2015. poz. 2135 z późn. zm.);

Usługi – oznacza świadczone przez nas na Twoją rzecz a opisane w Regulaminie usługi z zakresu hostingu oraz archiwizacji danych w chmurze;

Konto – oznacza Twoje indywidualne konto dostępne za pomocą strony internetowej The Camels, dostępne wyłącznie dla Ciebie po wprowadzeniu indywidualnego loginu i hasła;

Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności, a więc zbiór zasad i reguł dotyczących przetwarzania przez The Camels danych osobowych;

Regulamin – oznacza regulamin świadczonych przez nas usług, który wraz z Polityką określa zasady przetwarzania przez nas danych osobowych – dostępny na stronie: [http://thecamels.org/regulamin]

Serwer dedykowany – oznacza serwer wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem przeznaczony przez nas do świadczenia na Twoją rzecz Usług; do Serwera dedykowane importowane są bazy danych podczas świadczenia usługi hostingowej lub przechowywania plików w chmurze;

Przetwarzanie – oznacza wszelkie dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych;

Aplikacja – oznacza oprogramowanie na system operacyjny Windows (XP, Vista, 7, oraz nowsze), dystrybucje linuksowe, iPhone oraz Android, które umożliwia synchronizację Danych Osobowych pomiędzy urządzeniem, na którym działa Aplikacja a Serwerem Usługi;

Ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. u. 2015. poz. 2135 z późn. zm.)

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Abyś mógł korzystać ze świadczonych przez nas usług, niezbędne jest podanie przez Ciebie Twoich Danych Osobowych. Dane te są nam niezbędne, by świadczyć na Twoją rzecz wybrane przez Ciebie usługi.
 2. Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do świadczenia przez nas Usług i korzystania z ich pełnej funkcjonalności. Zawsze masz też dostęp do swoich Danych osobowych, możesz żądać ich poprawy lub usunięcia.
 3. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy mamy na to Twoją zgodę albo gdy możliwość taką przewidują obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
 4. Chcemy, aby świadczone przez nas Usługi odpowiadały Twoim rzeczywistym potrzebom, dlatego podczas korzystanie przez Ciebie z naszych Usług w sposób automatyczny gromadzimy o Tobie różne informacje. W tym celu możemy wykorzystywać tzw. ciasteczka (pliki cookies). Pamiętaj, że zawsze, gdy Aplikacja automatycznie zbiera o Tobie pewne informacje – informujemy Cię o tym. Więcej o plikach cookies dowiesz się z Regulaminu.
 5. Jeżeli usuniesz Konto – usuniemy Twoje Dane Osobowe. Usunięcie Danych Osobowych następuje w ciągu 90 dni od dnia zniszczenia Konta, chyba, że uprawnienie do przetwarzania Danych Osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywą 95/46/WE Twoje Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie w krajach wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie są przekazywane do żadnych krajów trzecich w rozumieniu Ustawy.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Aby świadczyć na Twoją rzecz Usługi, potrzebujemy niektórych Twoich danych,  dlatego:
  1. podczas rejestracji i zakładania przez Ciebie konta, wymagamy podania przez Ciebie: (i) imienia, (ii) nazwiska, (iii) adresu e-mail, (iv) numeru PESEL (iv), (v) numeru telefonu oraz (vi) adresu. Jeżeli jest taka potrzeba, możesz nam także podać (vii) dane swojej działalności gospodarczej (NIP/REGON).;
  2. podczas korzystania przez Ciebie z usługi archiwizowania danych w chmurze oraz hostingu zakres przetwarzanych danych zależy przez nas Danych Osobowych zależy tylko od Ciebie – to Ty decydujesz, jakie dane, w tym Dane Osobowe, chcesz nam powierzyć;
  3. podczas dokonywania płatności wymagamy podania przez Ciebie: (i)  imię i nazwisko lub nazwa firmy; (ii) adres zamieszkania lub siedziby firmy
  4. podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług zbieramy: (i) adres IP; (ii) dane identyfikacyjne przeglądarki oraz (iii) typ systemu operacyjnego;
 2. Po przekazaniu nam Danych Osobowych wskazanych w punkcie powyżej w zakresie wskazanym w podpunktach a, c  i d, stajemy się Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy. Oznacza to, że administratorem staje się The Camels S.C. Kamil Porembiński, Adam Mirowski,z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18 NIP: 728-266-32-34 REGON: 100377635.
 3. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:
  1. w celu świadczenia Usług;
  2. w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług;
  3. jeżeli wyrazisz na to zgodę – w celach marketingowych, tj. przesyłania Ci własnych informacji handlowych lub informacji handlowych dotyczących współpracujących z nami podmiotów. Zgodę możesz wyrazisz poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym;

TWOJE UPRAWNIENIA

 1. W każdej chwili możesz:
  1. prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane;
  2. aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
  3. odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w całości lub w części. Nie zapominaj jednak, że bez Twoich Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Ciebie pewnych usług.
 2. W pewnych wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić usunięcia Twoich Danych Osobowych. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo, gdy naruszasz niniejszą Politykę, Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

NASI PARTNERZY

 1. Aby nasze Usługi działały prawidłowo, podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Twoich Danych Osobowych, zawsze jednak dzieje się to na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Przekazywanie Danych Osobowych odbywa się wyłącznie wtedy, gdy udzielisz nam Twojej zgody, albo gdy pozwalają nam na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Ustawy oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wdrożyliśmy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne wdrożone, by zapewnić Twoim Danych Osobowym najwyższym poziom ochrony.
 2. Pamiętaj jednak, że bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych zależy także od Ciebie – nie udostępniaj osobą trzecim swojego hasła ani loginu, jeżeli zaś korzystasz z urządzeń publicznych – pamiętaj o wylogowaniu się ze swojego Konta po zakończeniu korzystania z Usług. Inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione przetwarzanie Twoich Danych Osobowych i ich dalsze udostępnianie.

INFORMACJA HANDLOWA

 1. Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy przesyłać Ci na podany przez Ciebie adres e-mail informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawsze możesz cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości – wystarczy, że klikniesz odpowiedni link dezaktywacyjny znajdujący się w naszym mailingu.
 3. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Twoją rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie parametrów technicznych , warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki lub Regulaminu.

PLIKI COOKIES

 1. Świadcząc usługi, korzystamy z plików cookies. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z Aplikacji oraz pomagają dostosować Usługi do Twoich potrzeb. Cookies zbierają jednak wyłącznie dane informatyczne zapisywane na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym, nie zaś dane osobowe.
 2. Wykorzystujemy trzy rodzaje ciasteczek: sesyjne (służące identyfikacji użytkownika), statystyczne (służące celom statystycznym) oraz funkcyjne (poprawiające funkcjonalności systemu).
 3. Dzięki takim cookies, nasz serwis jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji; nie musisz też za każdym razem logować się na Konto.
 4. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji Twojego urządzenia końcowego. Jeśli jednak chcesz z nich zrezygnować, możesz to zrobić zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.


KONTAKT

 1. Masz jakieś pytania odnośnie danych osobowych? Skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić
  1. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej (https://thecamels.org/kontakt);
  2. wysyłając nam wiadomość email na adres: info@thecamels.org;
  3. dzwoniąc do nas pod numer +48 530 887 799;
  4. albo odwiedzając nas osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną. Nasz adres to:
   The Camels
   ul. Wróblewskiego 18
   piętro III | lok. 304
   93-578 Łódź.