Zestaw znaków DNS
Jacek Ziemczyk
Jacek Ziemczyk
11.05.2023

Rekordy domen. Omówienie rekordów domen.

Rekordy domen – kluczowe elementy konfiguracji Twojej domeny

Wprowadzenie do rekordów domen oraz omówienie najważniejszych typów rekordów, takich jak Rekord A, Rekord CNAME, Rekord MX i wiele innych. Dowiedz się, jak skonfigurować adresy IP, aliasy domenowe, serwery poczty oraz uzyskać dodatkowe informacje tekstowe. Poznaj także rekordy umożliwiające zabezpieczanie transmisji danych, walidację wiadomości email oraz zabezpieczanie połączeń SSL/TLS. Zdobądź pełną kontrolę nad swoją domeną dzięki wiedzy o rekordach domenowych!

Najważniejsze informacje

 • Rekord A pozwala skonfigurować adres IP dla domeny.
 • Rekord CNAME umożliwia tworzenie aliasów domenowych.
 • Rekord MX służy do konfiguracji serwera poczty dla domeny.
 • Rekord TXT pozwala na dodawanie dodatkowych informacji tekstowych do domeny.
 • Rekord AAAA służy do konfiguracji adresu IPv6 dla domeny.
 • Rekord SRV pozwala na konfigurację usług sieciowych dla domeny.
 • Rekord NS określa serwery nazw dla domeny.
 • Rekord SOA zawiera informacje o administratorze domeny.
 • Domeny regionalne są przypisane do konkretnych regionów geograficznych.
 • Rekord PTR umożliwia odwrócone mapowanie IP na domenę.
 • Rekord SPF służy do walidacji wiadomości email przez serwer pocztowy nadawcy.
 • Rekord DKIM pozwala na walidację autentyczności wiadomości email.
 • Rekord DANE zapewnia zabezpieczenie transmisji danych w DNSSEC.
 • Rekord TLSA umożliwia zabezpieczanie połączeń SSL/TLS dla danego serwera.

Wprowadzenie do rekordów domen

Rekordy domen to kluczowe elementy konfiguracji Twojej domeny. Każda domena posiada swój unikalny zestaw rekordów, które informują serwery DNS, jak powinny one odpowiadać na zapytania dotyczące danej domeny. Rekordy domen są używane do wskazywania adresów IP, ustalania aliasów domenowych, skonfigurowania serwerów poczty oraz dodatkowych informacji tekstowych.

Rekordy domen są używane przez wszystkie rodzaje witryn internetowych, poczty email, usługi hostingowe oraz inne usługi online. Są one używane również do zabezpieczania transmisji danych, walidacji wiadomości email oraz zabezpieczania połączeń SSL/TLS. Rekordy domen są podstawą do skonfigurowania każdej witryny internetowej lub usługi online.

Rodzaje rekordów domen

Istnieje kilka podstawowych typów rekordów domen:

 • Rekord A – używany do wskazywania adresu IP. Przykładem jest www.example.com, który wskazuje na adres IP 123.456.789.
 • Rekord CNAME – używany do tworzenia aliasów domenowych. Przykładem jest www.example.com, który jest aliasem dla example.com.
 • Rekord MX – używany do skonfigurowania serwerów poczty. Przykładem jest mail.example.com, który wskazuje na serwer poczty.
 • Rekord TXT – używany do dodawania dodatkowych informacji tekstowych. Przykładem jest rekord TXT zawierający informacje o wersji aplikacji.
 • Rekord SPF – używany do zabezpieczania transmisji danych i walidacji wiadomości email.
 • Rekord SRV – używany do zabezpieczania połączeń SSL/TLS.

Wykorzystanie odpowiednich rekordów domen może mieć istotny wpływ na działanie Twojej witryny internetowej lub usługi online. Ważne jest, aby zrozumieć, jak działają rekordy domen i jak je skonfigurować w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.

.

Rekord A – konfiguracja adresu IP

Rekord A jest typem rekordu DNS, który łączy nazwę domeny z adresem IP. Jest to podstawowy rekord, który musi być skonfigurowany, aby Twoja domena mogła być dostępna w Internecie. Rekord A powinien zawierać pełny adres IP Twojej strony internetowej lub usługi hostingowej. Jeśli chcesz skonfigurować kilka adresów IP, musisz utworzyć kilka rekordów A.

Jeśli Twoja domena jest przekierowana do innego serwisu, na przykład do strony internetowej lub usługi hostingowej, musisz skonfigurować rekord A wskazujący na adres IP tego serwisu. Jeśli masz wiele adresów IP, możesz je przypisać do różnych subdomen, takich jak www.twojadomena.pl lub blog.twojadomena.pl.

Konfiguracja rekordu A

Aby skonfigurować rekord A, musisz mieć dostęp do panelu sterowania swojej domeny. Po zalogowaniu się do panelu sterowania przejdź do sekcji zarządzania rekordami DNS i dodaj nowy rekord A. W polu „Nazwa hosta” wpisz nazwę subdomeny, na którą chcesz przypisać adres IP (np. www lub blog). Następnie w polu „Adres IP” wpisz pełny adres IP (np. 192.168.1.1). Zaznacz opcję „Aktywny” i zapisz zmiany.

Podsumowanie

Rekord A jest najważniejszym typem rekordu DNS i musi być skonfigurowany, aby Twoja domena mogła być dostępna w Internecie. Rekord A łączy nazwę domeny z adresem IP i może być używany do przekierowywania ruchu internetowego do określonego serwisu lub usługi hostingowej. Konfiguracja rekordu A jest prosta i może być wykonana w panelu sterowania Twojej domeny.

Rekord CNAME – aliasy domenowe

Rekord CNAME (Canonical Name Record) pozwala tworzyć aliasy domenowe. Jest to przydatne, gdy chcesz skierować ruch sieciowy z jednej domeny na inną. Możesz użyć rekordu CNAME, aby wskazać na inną domenę lub subdomenę. Rekord CNAME może być użyty do tworzenia aliasów dla serwera WWW, FTP, poczty email i innych usług.

Ustawienie rekordu CNAME

Aby utworzyć rekord CNAME, musisz określić nazwę aliasu oraz adres docelowy. Nazwa aliasu powinna być taka sama jak nazwa domeny, którą chcesz skierować. Adres docelowy powinien wskazywać na adres IP lub nazwę domeny, na który ma być skierowany ruch.

Na przykład, jeśli chcesz skierować ruch z www.example.com na example.com, możesz ustawić rekord CNAME w następujący sposób:

 • Nazwa aliasu: www
 • Adres docelowy: example.com

Ustawienie rekordu CNAME jest bardzo proste i zajmuje tylko kilka minut. Rekord CNAME jest bardzo przydatny, jeśli chcesz skierować ruch z jednej domeny na inną.

.

Rekord MX – konfiguracja serwera poczty

Rekord MX (ang. Mail Exchange) jest jednym z najważniejszych rekordów domenowych, który umożliwia konfigurację serwera poczty dla Twojej domeny. Jest to zasadniczy element wszelkich usług pocztowych, który określa, gdzie mają być przekazywane wiadomości email wysłane na adresy email z Twojej domeny.

Aby skonfigurować serwer poczty, musisz utworzyć Rekord MX dla Twojej domeny. Rekord MX składa się z adresu IP lub nazwy hosta, która będzie odpowiedzialna za przekazywanie wiadomości email do Twojej domeny. Rekord MX powinien mieć postać:

 • Nazwa hosta: mail.twojadomena.pl
 • Adres IP: 123.123.123.123
 • Priorytet: 0 (wartość priorytetu może być dowolna)

Jeśli chcesz skonfigurować kilka serwerów poczty, możesz dodać kilka rekordów MX o różnych priorytetach. W ten sposób możesz ustawić, który serwer poczty ma być pierwszy do odbierania wiadomości email, a który ma być drugim.

Jeśli chcesz ustawić swoje serwery poczty tak, aby wszystkie wiadomości email trafiały do jednego serwera, możesz skonfigurować ten sam rekord MX z różnymi priorytetami. W ten sposób wszystkie wiadomości email będą trafiały do tego samego serwera.

Pamiętaj, że Rekord MX musi być poprawnie skonfigurowany, aby usługi pocztowe mogły działać poprawnie. Upewnij się, że masz poprawnie skonfigurowany Rekord MX i że jest on widoczny dla innych serwerów pocztowych.

Rekord TXT – dodatkowe informacje tekstowe

Rekordy TXT są przeznaczone do przechowywania dodatkowych informacji tekstowych. Mogą być wykorzystywane do weryfikacji domen i kont w różnych usługach, takich jak Google Apps, Office 365, serwery poczty, systemy antyspamowe, a także do tworzenia aliasów domenowych. Rekord TXT jest również często używany do rejestrowania nazwy serwera poczty (SPF).

Rekord TXT może zawierać dowolną informację tekstową. Jednak należy pamiętać, że długość tego rekordu nie może przekraczać 255 znaków. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, musisz utworzyć kilka rekordów TXT.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wykorzystania rekordu TXT:

 • Rejestracja SPF: Rekord SPF jest używany do weryfikacji domen i kont pocztowych. Jego celem jest ochrona przed spamem i nieautoryzowanymi wiadomościami e‑mail.
 • Alias domenowy: Rekord TXT można użyć do tworzenia aliasów domenowych. Pozwala to na tworzenie różnych adresów e‑mail z tej samej domeny.
 • Walidaacja wiadomości email: Rekord TXT może być użyty do walidacji wiadomości email. Pozwala to na potwierdzenie, że wiadomości są autentyczne i pochodzą z określonego źródła.
 • Zabezpieczanie transmisji danych: Rekord TXT można użyć do zabezpieczania transmisji danych poprzez szyfrowanie połączeń SSL/TLS.

Jak widać, rekord TXT może być wykorzystywany do wielu różnych celów. Jest to bardzo przydatny typ rekordu, który pozwala na zabezpieczenie i walidację Twojej domeny oraz jej adresów e‑mail.

Rekord AAAA – konfiguracja adresu IPv6

Rekord AAAA (ang. Quad-A Record) służy do konfiguracji adresu IPv6 dla domeny. Jest to rekord DNS wykorzystywany do zamapowania adresu IPv6 na nazwę domeny. Przykładowo, jeśli adres IPv6 Twojej strony internetowej to 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334, to Rekord AAAA umożliwi przypisanie go do nazwy Twojej domeny.

Utworzenie Rekordu AAAA jest bardzo proste. Wystarczy dodać nowy rekord w panelu kontrolnym swojego hostingu lub rejestratora domen. W polu „Nazwa” wpisz swoją nazwę domeny (np. twojadomena.pl), a w polu „Adres” wpisz adres IPv6 Twojej strony internetowej. Po dodaniu Rekordu AAAA, adres IPv6 będzie już przypisany do Twojej domeny.

Rekord AAAA jest bardzo ważnym elementem konfiguracji Twojej domeny, ponieważ pozwala na dostęp do Twojej strony internetowej zarówno za pomocą adresów IPv4, jak i IPv6. Jeśli Twoja strona internetowa jest dostępna tylko za pomocą adresów IPv4, możesz utracić dużą część ruchu ze źródeł IPv6.

Pamiętaj, że Rekord AAAA musi być skonfigurowany poprawnie, aby Twoja strona internetowa mogła być dostępna za pomocą adresów IPv6. W przeciwnym razie możesz utracić ruch ze źródeł IPv6 i mieć problemy z wysokimi pozycjami w wynikach wyszukiwania.

Rekord SRV – konfiguracja usług sieciowych

Rekord SRV to rodzaj rekordu DNS, który umożliwia skonfigurowanie usług sieciowych. Rekord SRV jest zazwyczaj używany do konfiguracji usług takich jak serwery poczty, komunikatory internetowe, konferencje wideo i inne usługi sieciowe.

Aby skonfigurować rekord SRV, musisz określić następujące elementy:

 • Nazwa usługi – nazwa usługi, dla której chcesz skonfigurować rekord SRV.
 • Priority – priorytet usługi. Im niższa wartość, tym większy priorytet.
 • Weight – waga usługi. Wartość 0 oznacza brak wagi. Im większa wartość, tym większa waga.
 • Port – numer portu usługi.
 • Target – adres IP lub nazwa domeny serwera.

Rekordy SRV są często używane do konfiguracji serwerów poczty. Na przykład, jeśli chcesz skonfigurować serwer poczty dla swojej domeny, musisz utworzyć rekord SRV z następującymi elementami:

 • Nazwa usługi: _smtp._tcp
 • Priority: 10
 • Weight: 0
 • Port: 25
 • Target: mail.example.com (adres IP lub nazwa domeny serwera poczty)

(Utworzenie rekordu SRV może wymagać różnych elementów w zależności od rodzaju usługi sieciowej.)

.

Rekord NS – serwery nazw

Rekord NS, czyli rekord serwerów nazw, jest kluczowym elementem konfiguracji Twojej domeny. Rekord NS określa, gdzie znajdują się serwery nazw, czyli serwery, które przechowują informacje o Twojej domenie. Jeśli chcesz, aby Twoja domena była dostępna w Internecie, musisz skonfigurować odpowiednie rekordy NS w swoim panelu kontrolnym. Rekordy te mogą być skonfigurowane zarówno przez firmę hostingową, jak i przez rejestratora domen.

Aby skonfigurować rekordy NS, musisz wprowadzić adresy IP serwerów nazw. Adresy te są różne dla każdej firmy hostingowej lub rejestratora domen. Możesz znaleźć te adresy IP w panelu kontrolnym firmy hostingowej lub w dokumentacji rejestratora domen. Wprowadzone adresy IP są automatycznie wykorzystywane przez system DNS do wyszukiwania informacji o Twojej domenie.

Rekordy NS są ważne dla poprawnej konfiguracji Twojej domeny. Jeśli nie skonfigurujesz tych rekordów prawidłowo, Twoja domena nie będzie dostępna w Internecie. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji firmy hostingowej lub rejestratora domen podczas konfigurowania tych rekordów.

Rekord SOA – administrator domeny

Rekord SOA (Start Of Authority) jest najważniejszym rekordem w domenie. Jest on używany do określenia, kto jest administratorem danej domeny. Zawiera informacje takie jak adres email administratora, numer serwera DNS, czas życia rekordu oraz inne dane techniczne. Rekord SOA musi być zawsze obecny w domenie, aby była ona prawidłowo skonfigurowana.

Konfiguracja rekordu SOA zależy od Twojego rejestratora domen. Większość rejestratorów oferuje narzędzie do zarządzania rekordami domenowymi, w którym możesz wprowadzić wszystkie potrzebne informacje. Jeśli nie masz dostępu do narzędzia do zarządzania rekordami domenowymi, skontaktuj się ze swoim rejestratorem domen lub hostem, aby uzyskać pomoc.

Pamiętaj, że jeśli nie skonfigurujesz poprawnie rekordu SOA, Twoja domena może nie działać prawidłowo lub w ogóle nie będzie dostępna. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie informacje są prawidłowe i aktualne.

Zakończenie i podsumowanie

Rekordy domen są kluczowym elementem skonfigurowania Twojej domeny. Pomagają w ustawieniu adresów IP, aliasów domenowych, serwerów poczty oraz wielu innych rzeczy. Mogą być używane do zabezpieczenia transmisji danych, walidacji wiadomości email oraz zabezpieczenia połączeń SSL/TLS. Przed skonfigurowaniem rekordów domen należy upewnić się, że posiada się wszystkie potrzebne informacje i zrozumienie, jak działają poszczególne rekordy.

Aby uzyskać pełną kontrolę nad swoją domeną, warto poświęcić czas na zapoznanie się z rekordami domenowymi. Zastosowanie odpowiednich rekordów może pomóc w skutecznym zarządzaniu domeną i zapewnieniu, że będzie ona działać poprawnie.

Domeny regionalne – przypisanie do konkretnego regionu geograficznego

Domeny regionalne to specjalne rozszerzenia domen, które są zarejestrowane w danym regionie geograficznym. Wszystkie domeny regionalne mają taką samą strukturę, jak domeny główne – składają się z dwóch części: końcówki (domena główna) oraz przedrostka (rozszerzenie). Rozszerzenia te są zazwyczaj skojarzone z danym regionem geograficznym, chociaż istnieją również inne rodzaje domen regionalnych.

Jeśli chcesz zarejestrować domenę regionalną, musisz najpierw znaleźć odpowiedni rejestrator. Rejestratorzy domen są odpowiedzialni za rejestrację, utrzymanie i aktualizację domen. Następnie musisz określić, jaki typ domeny regionalnej chcesz zarejestrować. Możesz wybrać między domenami ogólnymi (np. .com), krajowymi (np. .pl) lub lokalnymi (np. .warszawa).

Po wybraniu odpowiedniego rejestratora i typu domeny regionalnej, musisz określić, jakie rekordy będą potrzebne do poprawnego skonfigurowania Twojej domeny. Najczęstsze rekordy to Rekord A, Rekord CNAME, Rekord MX i Rekord TXT. Rekord A umożliwia przypisanie adresu IP do Twojej domeny, Rekord CNAME pozwala na tworzenie aliasów domenowych, a Rekord MX umożliwia skonfigurowanie serwerów poczty. Rekord TXT można wykorzystać do uzyskiwania dodatkowych informacji tekstowych.

Ponadto istnieją także inne typy rekordów, takie jak Rekord SRV i Rekord SPF. Rekord SRV umożliwia zabezpieczanie transmisji danych i umożliwia połączenia SSL/TLS. Z kolei Rekord SPF umożliwia walidację wiadomości email.

Konfiguracja rekordów domenowych może być trudna i czasochłonna, ale poznając podstawowe informacje na temat rekordów możesz mieć pełną kontrolę nad swoją domeną.

Rekord PTR – odwrócone mapowanie IP na domenę

Rekord PTR (od ang. Pointer) to rekord domenowy, który służy do odwróconego mapowania adresu IP na nazwę domeny. Jest to często wykorzystywane przez systemy antyspamowe, aby zweryfikować, czy wiadomość email została wysłana z adresu IP zarejestrowanego w danej domenie. Rekord PTR jest również czasami wykorzystywany przez serwery poczty, aby ustalić, czy dana wiadomość email jest autentyczna.

Aby skonfigurować rekord PTR, należy skontaktować się z dostawcą usług hostingowych lub rejestratorem domen. Najczęściej dostawca usług hostingowych będzie miał narzędzie do tworzenia i edytowania rekordów domenowych, w tym rekordów PTR. Jeśli jednak nie masz dostępu do tego narzędzia, możesz skontaktować się z dostawcą usług lub rejestratorem domen i poprosić o skonfigurowanie rekordu PTR dla Ciebie.

Konfiguracja rekordu PTR może wymagać podania adresu IP, który ma być mapowany na nazwę domeny oraz nazwy domeny, na którą ma być mapowany adres IP. Należy upewnić się, że adres IP i nazwa domeny są prawidłowe i poprawne. Następnie trzeba podać czas życia rekordu (TTL) – czas, po którym rekord ma zostać odnowiony lub usunięty. Domyślnie czas życia jest ustawiony na 86400 sekund (1 dzień).

Po skonfigurowaniu rekordu PTR można sprawdzić jego poprawność za pomocą narzędzi do diagnostyki DNS, takich jak dig. Narzędzie to pozwala sprawdzić, czy wszystkie informacje są poprawne i czy wszystkie rekordy są odpowiednio skonfigurowane.

Rekord SPF – walidacja wiadomości email przez serwer pocztowy nadawcy

Rekord SPF (Sender Policy Framework) to rekord typu TXT, który umożliwia weryfikację serwera pocztowego nadawcy. Rekord SPF jest stosowany do zapobiegania fałszywym wiadomościom email, tzw. phishingowi, i innym atakom typu spoofing. Rekord SPF może być skonfigurowany w celu określenia listy serwerów pocztowych, które są uprawnione do wysyłania wiadomości email z Twojej domeny.

Gdy ktoś wysyła wiadomość email z Twojej domeny, serwer odbiorcy sprawdza rekord SPF w celu potwierdzenia, że nadawca ma uprawnienia do wysyłania wiadomości email z Twojej domeny. Jeśli adres IP nadawcy nie jest na liście serwerów pocztowych określonych przez rekord SPF, serwer odbiorcy może odrzucić lub odraczać tę wiadomość.

Jeśli Twoja domena posiada rekord SPF, możesz go skonfigurować i dodać adresy IP lub nazwy hostów serwerów pocztowych, które są uprawnione do wysyłania wiadomości email z Twojej domeny. Możesz także skonfigurować rekord SPF tak, aby wszystkie wiadomości email wysyłane z Twojej domeny były automatycznie odrzucane.

Pamiętaj, że każdy rekord SPF powinien zawierać również instrukcję dotyczącą postępowania w przypadku gdy adres IP nadawcy nie znajduje się na liście serwerów pocztowych określonych przez rekord SPF. Instrukcja ta jest określana przy użyciu polecenia ~all, -all lub ?all. Polecenie ~all oznacza, że serwer odbiorcy może odrzucić lub odraczać wiadomości email od nieuprawnionego nadawcy. Polecenie -all oznacza, że serwer odbiorcy powinien odrzucić wszystkie wiadomości email od nieuprawnionego nadawcy. Natomiast polecenie ?all oznacza, że serwer odbiorcy powinien zignorować rekord SPF i przyjąć wiadomość email od nieuprawnionego nadawcy.

Rekord DKIM – walidacja autentyczności wiadomości email

Rekord DKIM (DomainKeys Identified Mail) służy do weryfikacji autentyczności wiadomości email. Jest to technologia oparta na kryptografii, która umożliwia nadawcy wiadomości email zaszyfrowanie jej treści i podpisanie cyfrowe, aby potwierdzić, że wiadomość nie została zmieniona w trakcie przesyłania. Dzięki temu odbiorca ma pewność, że wiadomość pochodzi od nadawcy, a nie od osoby trzeciej.

Aby skonfigurować rekord DKIM, musisz mieć dostęp do panelu administracyjnego swojej domeny. W panelu administracyjnym musisz utworzyć nowy rekord typu TXT i wpisać w nim odpowiednie informacje, takie jak: nazwa rekordu, typ rekordu, czas życia (TTL) oraz wartość rekordu. Wartość rekordu będzie zawierać klucz publiczny oraz inne informacje. Następnie musisz skonfigurować odpowiednią politykę DKIM dla swojego serwera poczty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rekordów domenowych lub skonfigurować rekord DKIM, skontaktuj się z naszymi ekspertami i ciesz się pełną kontrolą nad swoją domeną!

Rekord DANE – zabezpieczanie transmisji danych w DNSSEC

Rekord DANE (DNS-based Authentication of Named Entities) to rodzaj rekordu domenowego, który pozwala na zabezpieczenie transmisji danych w ramach protokołu DNSSEC. Rekord DANE jest wykorzystywany do uwierzytelniania połączeń TLS/SSL, a także do walidacji wiadomości email. Jest to bardzo przydatny rekord, szczególnie w przypadku firm, które oferują usługi pocztowe lub wymagają bezpiecznego połączenia z klientami.

Rekord DANE składa się z trzech elementów:

 • Nazwa domeny
 • Klucz publiczny
 • Numer portu

Nazwa domeny określa nazwę domeny, z którą jest powiązany rekord DANE. Klucz publiczny to klucz szyfrowania, który jest używany do uwierzytelniania połączeń TLS/SSL. Numer portu określa port, na którym serwer przyjmuje połączenia. Rekord DANE można skonfigurować w panelu sterowania swojej domeny.

Podsumowanie:

Rekord DANE jest ważnym rekordem domenowym, który pozwala na zabezpieczenie transmisji danych w ramach protokołu DNSSEC. Składa się on z trzech elementów: nazwy domeny, klucza publicznego oraz numeru portu. Można go skonfigurować w panelu sterowania swojej domeny.

Rekord TLSA – zabezpieczanie połączeń SSL/TLS dla danego serwera

Rekord TLSA jest używany do zabezpieczania połączeń SSL/TLS pomiędzy klientem a serwerem. Jest to rekord typu DNS, który jest odpowiedzialny za weryfikację certyfikatu SSL/TLS. Rekord TLSA jest wykorzystywany w celu potwierdzenia, że certyfikat SSL/TLS jest ważny i podpisany przez wiarygodnego dostawcę usług.

Rekord TLSA składa się z czterech elementów:

 • Typ rekordu – typ rekordu, który musi być ustawiony na „TLSA”.
 • Domena – domena, dla której ma być ustawiony rekord TLSA.
 • Użyty certyfikat – rodzaj certyfikatu, który ma być użyty. Może to być certyfikat SSL lub TLS.
 • Hash – hash, który jest generowany na podstawie danych certyfikatu.

Rekord TLSA jest bardzo przydatnym narzędziem do zabezpieczania połączeń SSL/TLS. Umożliwia on weryfikację certyfikatu SSL/TLS i potwierdza, że certyfikat jest ważny i podpisany przez wiarygodnego dostawcę usług. Jest to szczególnie ważne w przypadku stron internetowych, które przechowują wrażliwe informacje lub umożliwiają realizację transakcji finansowych.

.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest rekord DNS?

Rekord DNS to pojedynczy wpis w bazie danych, który przechowuje informacje powiązane z domeną. Rekordy DNS służą do konfiguracji adresów IP, serwerów poczty, adresów WWW i innych informacji o domenie. Informacje zawarte w rekordach DNS umożliwiają użytkownikom łatwy dostęp do witryn internetowych poprzez ich nazwy domenowe.

Jakie są różnice między rekordem A i rekordem CNAME?

Rekord A jest używany do hostowania adresów IP. Ustawienie tego rekordu pozwala na powiązanie domeny z adresem IP, aby użytkownicy mogli wchodzić na witrynę.

Rekord CNAME jest używany do mapowania nazwy domeny na inną nazwę domeny. Ustawienie tego rekordu pozwala na przekierowanie wszystkich żądań dla określonej nazwy domeny do innego adresu URL.

Jak działa mechanizm TTL (Time to Live) w rekordach DNS?

TTL (Time to Live) w rekordach DNS jest mechanizmem określającym czas życia danego rekordu DNS. Po upływie tego czasu, jego zawartość jest ponownie sprawdzana i aktualizowana. Oznacza to, że przeglądarka internetowa będzie wykorzystywać najświeższą zawartość rekordu, aby uzyskać pożądane wyniki.

TTL jest zazwyczaj ustawiany na 24 godziny, ale może być skonfigurowany do dowolnej wartości. Ustawienie go na mniejszą wartość sprawia, że ​​zmiany w rekordach DNS będą wprowadzane szybciej. Im większa wartość TTL, tym dłuższy czas potrzebny do wprowadzenia zmian.

Jak skonfigurować rekord SPF dla domeny w celu ochrony przed spamem?

Skonfigurowanie rekordu SPF dla Twojej domeny jest prostym procesem, który może pomóc w ochronie przed spamem. Aby skonfigurować rekord SPF, musisz wybrać domenę, w której chcesz skonfigurować rekord, a następnie dodać odpowiedni rekord do jej danych DNS. Aby uzyskać więcej informacji na temat skonfigurowania rekordu SPF, skontaktuj się z Twoim hostem lub rejestratorem domen. Powinni Ci pomóc w całym procesie.

Jak skonfigurować rekord DKIM dla domeny w celu zwiększenia autentyczności wiadomości email?

Aby skonfigurować rekord DKIM dla domeny, należy wprowadzić odpowiedni rekord DNS do jej rekordów. DKIM to technologia używana do potwierdzenia autentyczności wiadomości email, która zapobiega wysyłaniu spamu i phishingu. Więcej informacji o tym, jak skonfigurować rekord DKIM dla domeny można znaleźć w serwisie pomocy naszej firmy hostingowej lub u jej rejestratora domen.

Jak skonfigurować rekord SRV dla usług VoIP?

Konfiguracja rekordu SRV dla usług VoIP jest prosta. Najpierw musisz znaleźć odpowiedni rejestrator domen. Następnie wybierz opcję edycji rekordu SRV i wprowadź potrzebne informacje, takie jak nazwa domeny, port, priorytet, pochodzenie i inne. Na koniec zapisz zmiany i gotowe!

Jak działa mechanizm przekierowań (redirects) w rekordach DNS?

Mechanizm przekierowań (redirects) w rekordach DNS zapewnia przekierowanie wszystkich żądań DNS dla określonej domeny do innej domeny. Pozwala to na zmianę adresu strony internetowej bez konieczności zmiany adresu URL. Rekordy przekierowań DNS można wykorzystać do tworzenia skróconych linków, jak również do przekierowywania odwiedzających na określoną stronę.

Przykład: Jeśli rejestrujesz domenę example.com, możesz ustawić przekierowanie DNS do strony internetowej example.net. To sprawi, że każdy, kto odwiedzi example.com, zostanie automatycznie przekierowany do example.net.

Jak skonfigurować rekord CAA w celu ograniczenia wydawania certyfikatów SSL/TLS?

Aby skonfigurować rekord CAA, musisz wysłać zapytanie do swojego rejestratora domen. Rejestrator powinien mieć narzędzie do konfigurowania rekordów CAA, które pozwolą Ci określić, które firmy mogą wydawać certyfikaty SSL/TLS dla Twojej domeny. Używając tego narzędzia, możesz ograniczyć liczbę firm, które mogą wydawać certyfikaty dla Twojej domeny. Możesz także ustawić dodatkowe warunki dotyczące wystawiania certyfikatów, takie jak typ certyfikatu czy okres ważności.

Jak działa mechanizm load balancing w rekordach DNS?

Load balancing jest mechanizmem, który pomaga w zarządzaniu rekordami DNS. Polega on na przypisywaniu wielu adresów IP do jednego rekordu DNS i automatycznym dostarczaniu odpowiedzi zgodnie z ruchem sieci. Dzięki temu możliwe jest stworzenie wydajnej infrastruktury, która będzie zapewniać wysoką dostępność usług, nawet podczas dużego obciążenia.

Korzyści: load balancing pozwala ustabilizować ruch sieciowy, zapewniając lepszą wydajność usług i dostępność.