Ograniczenia w rejestracji domen. Jakie są i skąd się biorą?
Jacek Ziemczyk
Jacek Ziemczyk
04.07.2023

DKIM. Co to jest i do czego służy DKIM?

DKIM – Definicja, zasada działania i zalety tej technologii

Najważniejsze informacje

 • DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia, która umożliwia autoryzację nadawcy wiadomości email poprzez podpisywanie cyfrowe.
 • Działanie DKIM polega na dodaniu specjalnego nagłówka do wiadomości email, który zawiera podpis cyfrowy nadawcy.
 • Zalety DKIM to poprawa bezpieczeństwa emaili, zwiększenie dostarczalności wiadomości, poprawa reputacji domeny, walka z phishingiem oraz autoryzacja nadawcy.
 • Aby skonfigurować DKIM, należy wygenerować parę kluczy – publiczny i prywatny. Klucz publiczny jest dodawany do rekordu DNS domeny, a klucz prywatny jest przechowywany przez nadawcę.
 • DKIM chroni przed spamem, ponieważ serwery odbiorcze mogą zweryfikować autentyczność wiadomości na podstawie podpisu cyfrowego.
 • DKIM współpracuje z zabezpieczeniami antywirusowymi, ponieważ umożliwia sprawdzenie integralności treści wiadomości.

Definicja DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia służąca do uwierzytelniania wiadomości e‑mail. Jej głównym celem jest zapewnienie, że wiadomości pochodzą z wiarygodnego źródła i nie zostały zmodyfikowane w trakcie przesyłania. DKIM jest jednym z kilku protokołów służących do uwierzytelniania wiadomości e‑mail, takich jak SPF (Sender Policy Framework), DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) i DomainKeys.

DKIM działa poprzez dodanie specjalnego nagłówka do wiadomości e‑mail. Nagłówek ten zawiera unikalny klucz cyfrowy, który jest wygenerowany przez nadawcę i potwierdza autentyczność wiadomości. Klucz ten jest podpisany przez domenę nadawcy i zawiera informacje o nim. Po otrzymaniu wiadomości serwer odbiorcy sprawdza podpis cyfrowy w celu potwierdzenia, że wiadomość pochodzi od wiarygodnego źródła.

DKIM jest bardzo przydatną technologią dla firm hostingowych i rejestratorów domen, ponieważ pozwala im na weryfikację tożsamości nadawcy i zapobieganie fałszywych wiadomości e‑mail. Technologia ta jest również używana do weryfikacji tożsamości skrzynek pocztowych i umożliwia ich bezpieczną wymianę informacji.

Zasada działania DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) jest technologią, która służy do weryfikacji nadawcy wiadomości e‑mail. Umożliwia ona nadawcy potwierdzenie, że wiadomość została wysłana z określonego adresu i że jej treść nie została zmieniona w trakcie przesyłania. DKIM działa na podstawie cyfrowego podpisu, który jest dodawany do wiadomości e‑mail i jest używany do potwierdzenia autentyczności wiadomości.

Podczas wysyłania wiadomości e‑mail za pomocą DKIM, nadawca tworzy cyfrowy podpis, który jest umieszczany w nagłówku wiadomości. Podpis ten jest tworzony przy użyciu specjalnego algorytmu szyfrowania i jest zależny od treści wiadomości. Gdy odbiorca otrzyma wiadomość, system pocztowy sprawdza cyfrowy podpis i porównuje go z podpisem utworzonym przez nadawcę. Jeśli oba podpisy się zgadzają, oznacza to, że wiadomość pochodzi od autentycznego nadawcy i że jej treść nie została zmieniona.

DKIM ma na celu ochronę przed fałszywymi lub podszywającymi się nadawcami wiadomości e‑mail. Technologia ta jest stosowana przez firmy hostingowe i rejestratorów domen, aby zapewnić bezpieczeństwo i autentyczność wiadomości e‑mail. Korzystanie z DKIM może pomóc firmom w ograniczeniu ilości spamu i phishingu w ich skrzynkach pocztowych.

Zalety DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia, która służy do weryfikacji autentyczności nadawcy wiadomości e‑mail. DKIM działa poprzez wstawienie specjalnego nagłówka do wiadomości e‑mail, który jest podpisany cyfrowo przy użyciu klucza prywatnego. Odbiorca może wtedy sprawdzić, czy nagłówek został rzeczywiście podpisany przez nadawcę, korzystając z klucza publicznego.

DKIM jest szeroko stosowany w celu ochrony przed spamem i phishingiem. Wszystkie wiadomości wysłane z domeny, która ma DKIM aktywny, będą posiadać ten nagłówek. To znacznie ułatwia dostawcom usług pocztowych identyfikację autentycznych wiadomości i odróżnienie ich od tych, które pochodzą z fałszywych źródeł.

DKIM jest również uważany za bardziej skuteczną metodę niż inne techniki autoryzacji poczty, takie jak SPF (Sender Policy Framework). SPF określa listę serwerów IP, z których można wysyłać wiadomości e‑mail. Natomiast DKIM jest bardziej elastyczny i pozwala na uwierzytelnianie wiadomości e‑mail z dowolnego serwera IP.

DKIM jest również łatwy w implementacji. Firmy hostingowe i rejestratory domen oferują szybkie i proste narzędzia do tworzenia i instalowania DKIM. Oznacza to, że każda firma może łatwo i szybko chronić swoje wiadomości e‑mail przed spamem i phishingiem.

Jak skonfigurować DKIM?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia szyfrowania i autentykacji poczty elektronicznej. Pozwala to zabezpieczyć wiadomości przed nieautoryzowanym modyfikowaniem, a także zapobiega przypisywaniu nadawcy, który nie jest autentyczny. Technologia DKIM wykorzystuje cyfrowe podpisy i klucze publiczne do weryfikacji prawdziwości wiadomości i autentyczności nadawcy.

Konfiguracja DKIM jest prosta i wymaga tylko kilku kroków. Aby skonfigurować DKIM, należy:

 • Zalogować się do panelu administracyjnego swojej firmy hostingowej lub rejestratora domen.
 • Przejść do sekcji zarządzania domenami.
 • Wybrać domenę, dla której chcesz skonfigurować DKIM.
 • Wygenerować klucz publiczny i prywatny.
 • Dodać rekord TXT do DNS zawierający klucz publiczny.
 • Skonfigurować swojego dostawcę usług pocztowych (np. Gmail, Outlook itp.) do używania DKIM.

Po skonfigurowaniu DKIM Twoje wiadomości będą chronione przed nieautoryzowanym modyfikowaniem i przypisywaniem nadawcy, który nie jest autentyczny. Co więcej, DKIM może poprawić wiarygodność Twojej marki i zwiększyć zaufanie odbiorców.

DKIM a bezpieczeństwo emaili

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia używana do weryfikacji tożsamości nadawcy wiadomości email. Pozwala ona na zweryfikowanie czy wiadomość email pochodzi z danego źródła, a następnie na podjęcie decyzji czy jest ona bezpieczna czy też nie. Technologia ta jest stosowana przez wielu dostawców usług pocztowych, takich jak Gmail, Yahoo! i Microsoft, aby zapobiec spamowi i phishingowi.

DKIM opiera się na cyfrowym podpisie elektronicznym, który jest wykorzystywany do potwierdzenia tożsamości nadawcy wiadomości. Podpis ten składa się z klucza publicznego i klucza prywatnego. Klucz publiczny jest umieszczony w rekordzie DNS domeny nadawcy, a klucz prywatny jest używany do podpisywania każdej wiadomości email wysyłanej przez tę domenę. Gdy wiadomość dociera do odbiorcy, jego system pocztowy sprawdza rekord DNS domeny nadawcy i porównuje go z podpisem cyfrowym na wiadomości. Jeśli oba są identyczne, wiadomość jest uznana za autentyczną.

DKIM ma wiele zalet w stosunku do innych technologii bezpieczeństwa emaili. Po pierwsze, DKIM jest łatwy w ustawieniu i utrzymaniu. Nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi ani oprogramowania – wystarczy dodać odpowiedni rekord DNS do domeny. Po drugie, DKIM jest skalowalny – może być używany zarówno przez małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa z kilkoma milionami adresów email. Po trzecie, DKIM jest skuteczny – pozwala na skuteczną ochronę przed spamem i phishingiem.

DKIM to ważna technologia bezpieczeństwa emaili, która może zapewnić skuteczną ochronę przed spamem i phishingiem. Jest ona łatwa w ustawieniu i utrzymaniu oraz skalowalna, co czyni ją idealną opcją dla firm hostingowych i rejestratorów domen.

DKIM a dostarczalność wiadomości

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia, która służy do weryfikacji autentyczności nadawcy wiadomości e‑mail. Dzięki DKIM możliwe jest potwierdzenie, że wiadomość pochodzi z określonego domeny i że nie została zmieniona po jej wysłaniu. Technologia DKIM jest szeroko stosowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dostarczalności wiadomości e‑mail.

Technologia DKIM jest często stosowana przez firmy hostingowe i rejestratorów domen, aby zapewnić, że wiadomości wysyłane z ich domen są autentyczne. Wszystkie wiadomości e‑mail są skanowane pod kątem DKIM przed ich wysłaniem do odbiorcy. Jeśli wiadomość nie zostanie zweryfikowana, może zostać odrzucona lub trafić do folderu SPAM.

DKIM pomaga również w poprawie dostarczalności wiadomości. Wiadomości e‑mail z potwierdzoną autentycznością są bardziej skuteczne w dotarciu do odbiorcy. Dlatego też firmy hostingowe i rejestratorzy domen oferują usługi DKIM, aby ułatwić użytkownikom dotarcie do odbiorców. Usługa DKIM jest szybka i łatwa w konfiguracji, a jej korzystanie jest bezpłatne.

Jeśli chcesz poprawić dostarczalność swoich wiadomości e‑mail, warto rozważyć skorzystanie z technologii DKIM. Korzystanie z tej technologii pomoże Ci w potwierdzeniu autentyczności Twoich wiadomości i pozwoli na lepsze dotarcie do odbiorców. Jest to prosty i skuteczny sposób na poprawę dostarczalności Twoich wiadomości e‑mail.

DKIM a reputacja domeny

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia umożliwiająca weryfikację autentyczności nadawcy wiadomości email. W praktyce oznacza to, że wiadomości wysyłane z danej domeny są podpisane cyfrowo i mogą być zweryfikowane przez odbiorców. Technologia ta jest bardzo przydatna, ponieważ umożliwia odróżnienie wiadomości email autentycznych od tych, które zostały wysłane przez oszustów lub hakerów.

DKIM zapewnia wysoką reputację domenie, ponieważ wszystkie wiadomości wysyłane z tej domeny są podpisywane cyfrowo i odbiorcy mogą je łatwo zweryfikować. To z kolei prowadzi do większego zaufania do nadawcy wiadomości email i sprawia, że wiadomości te są bardziej skuteczne. Co ważniejsze, DKIM pomaga w ograniczeniu ilości spamu i innych niepożądanych wiadomości email.

Aby skorzystać z DKIM, musisz mieć hosting lub rejestrator domen, który oferuje tę usługę. Większość firm hostingowych i rejestratorów domen oferuje DKIM jako część swojej usługi. Po zarejestrowaniu domeny możesz aktywować DKIM poprzez panel sterowania lub skontaktowanie się z dostawcą usługi.

DKIM to bardzo przydatna technologia, która może pomóc Ci w budowaniu reputacji Twojej domeny i zapewnić Twoim odbiorcom bezpieczne doświadczenie emailowe. Jeśli chcesz skorzystać z tego narzędzia, upewnij się, że Twój dostawca usług oferuje DKIM jako część swojej usługi.

DKIM a autoryzacja nadawcy

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia, która pozwala na autoryzację nadawcy wiadomości e‑mail. Pozwala ona weryfikować, czy wiadomość została wysłana z domeny, której twórca twierdzi, że jest jej nadawcą. Technologia DKIM działa w oparciu o cyfrowe podpisy, które są dołączane do wiadomości e‑mail w postaci znacznika DNS. Cyfrowy podpis jest używany do autoryzacji nadawcy wiadomości i jest wykorzystywany do weryfikacji tożsamości nadawcy.

Kiedy nadawca wysyła wiadomość e‑mail, system DKIM generuje cyfrowy podpis, który jest dołączany do wiadomości. Podpis ten jest skojarzony z domeną nadawcy. Gdy odbiorca otrzyma wiadomość, system DKIM sprawdza cyfrowy podpis i porównuje go z informacjami na temat domeny nadawcy. Jeśli podpis i informacje się zgadzają, wiadomość jest uznana za autentyczną.

Technologia DKIM ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to bardzo skuteczny sposób na ochronę przed spamem i phishingiem. Ponieważ system DKIM potwierdza autentyczność nadawcy wiadomości e‑mail, można uniknąć fałszywych wiadomości wysyłanych przez oszustów. Ponadto system DKIM pozwala także chronić prywatność użytkowników poprzez szyfrowanie treści wiadomości.

DKIM to bardzo przydatna technologia, która może być stosowana przez firmy hostingowe i rejestratorów domen do autoryzacji nadawców wiadomości e‑mail. System DKIM pomaga chronić użytkowników przed spamem i phishingiem oraz zapewnia bezpieczeństwo i prywatność ich danych.

DKIM a walka z phishingiem

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia stosowana w celu potwierdzenia autentyczności nadawcy i integralności wiadomości e‑mail. Technologia ta pozwala na zweryfikowanie czy wiadomość e‑mail nie została zmieniona po wysłaniu jej przez nadawcę. DKIM jest szeroko stosowany przez wielu dostawców usług e‑mail, takich jak Microsoft, Google i Yahoo.

DKIM wykorzystuje kryptografię do wygenerowania unikalnego podpisu cyfrowego, który jest umieszczany w nagłówku wiadomości e‑mail. Podpis cyfrowy jest tworzony przy użyciu klucza publicznego i prywatnego. Klucz publiczny jest umieszczany w rekordzie DNS, a klucz prywatny jest przechowywany na serwerze poczty e‑mail. Gdy odbiorca otrzyma wiadomość e‑mail, serwer poczty porówna podpis cyfrowy z kluczem publicznym w rekordzie DNS, aby upewnić się, że wiadomość pochodzi od zaufanego nadawcy.

Dzięki DKIM można skutecznie zwalczać phishing. Phishing to forma oszustwa, w której atakujący próbuje uzyskać dostęp do wrażliwych informacji użytkownika poprzez podszywanie się pod zaufanego nadawcę. Atakujący może wysyłać fałszywe wiadomości e‑mail, aby przekonać odbiorcę do podania swoich danych osobowych lub finansowych. DKIM może pomóc w rozpoznaniu fałszywych wiadomości e‑mail i uniemożliwić atakującemu podszywanie się pod zaufanego nadawcę.

DKIM jest ważnym narzędziem do walki z phishingiem. Dostawcy usług e‑mail mogą wykorzystać tę technologię do potwierdzenia autentyczności nadawcy i integralności wiadomości e‑mail oraz do identyfikacji fałszywych wiadomości e‑mail. Ponieważ DKIM jest szeroko stosowany przez dostawców usług e‑mail, firma hostingowa i rejestrator domen powinna rozważyć wdrożenie tej technologii, aby chronić swoich użytkowników przed phishingiem.

Podsumowanie

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia, która pozwala na weryfikację autentyczności wiadomości e‑mail wysyłanych z domeny. W tym celu wykorzystuje się cyfrowe podpisy, które są umieszczane w nagłówkach wiadomości. Technologia DKIM umożliwia zweryfikowanie czy wiadomość pochodzi od jej rzeczywistego nadawcy i nie została zmodyfikowana w trakcie przesyłania.

DKIM jest technologią stosowaną przez firmy hostingowe i rejestratorów domen. Umożliwia ona ochronę przed atakami phishingowymi, spamem i innymi rodzajami oszustw. Technologia DKIM jest skuteczna, bezpieczna i łatwa w użyciu, dlatego warto ją wdrożyć w swojej firmie.

DKIM to skuteczne narzędzie do ochrony marki i zapewnienia bezpieczeństwa wiadomości e‑mail. Pozwala na potwierdzenie autentyczności wiadomości oraz na zapobieganie oszustwom i atakom phishingowym. Technologia DKIM jest prosta w użyciu i może być stosowana przez firmy hostingowe i rejestratorów domen.

DKIM a ochrona przed spamem

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia, która służy do weryfikacji autentyczności wiadomości e‑mail. Umożliwia ona nadawcy wiadomości podpisanie jej za pomocą cyfrowego podpisu i wysłanie jej do odbiorcy. Odbiorca może wtedy sprawdzić, czy wiadomość pochodzi od nadawcy, którego podpis został użyty. Dzięki temu można skutecznie zapobiec wysyłaniu spamu przez fałszywe adresy e‑mail.

Podpisy DKIM są tworzone za pomocą klucza publicznego/prywatnego. Nadawca tworzy klucz publiczny, który jest umieszczany w zasobach DNS danej domeny. Odbiorca tworzy klucz prywatny, który jest używany do podpisywania wiadomości. Wiadomość jest następnie wysyłana do odbiorcy z podpisem DKIM. Odbiorca może teraz sprawdzić autentyczność wiadomości, porównując podpis z kluczem publicznym w zasobach DNS.

Technologia DKIM jest bardzo skuteczna w walce z spamem, ponieważ pozwala odróżnić autentyczne wiadomości od fałszywych. Jej zaletą jest również to, że nie wymaga od odbiorcy żadnych dodatkowych działań – wszystko odbywa się automatycznie. Technologia DKIM jest coraz częściej stosowana przez duże firmy i organizacje, które chcą chronić swoich użytkowników przed spamem i innymi rodzajami ataków.

DKIM a zabezpieczenia antywirusowe

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia, która umożliwia weryfikację pochodzenia i autentyczności wiadomości e‑mail. Technologia ta jest stosowana w celu zapewnienia, że wiadomości e‑mail nie zostały zmodyfikowane lub przerobione przez osoby trzecie. DKIM jest stosowany przez firmy hostingowe i rejestratory domen, aby chronić swoich klientów przed złośliwym oprogramowaniem, takim jak wirusy, phishing i inne szkodliwe oprogramowanie.

DKIM polega na tworzeniu cyfrowego podpisu dla wiadomości e‑mail. Podpis jest tworzony przez firmę hostingową lub rejestratora domen i zawiera unikalny identyfikator, który może być użyty do weryfikacji wiadomości. Jeśli wiadomość nie zostanie zmodyfikowana, jej podpis będzie taki sam, jak ten tworzony przez firmę hostingową lub rejestratora domen.

DKIM może być stosowany do ochrony przed wirusami i innymi złośliwym oprogramowaniem. Firmy hostingowe i rejestratory domen mogą ustawić filtry antywirusowe, które będą sprawdzać każdą wiadomość e‑mail pod kątem obecności podpisu DKIM. Jeśli podpis nie będzie pasował lub nie będzie obecny, wiadomość może zostać odrzucona lub oznaczona jako potencjalnie szkodliwa.

DKIM może również być stosowany do ochrony przed phishingiem. Firmy hostingowe i rejestratory domen mogą skonfigurować filtry antyphishingowe, aby sprawdzić, czy wiadomości e‑mail są autentyczne i pochodzą od określonego nadawcy. Jeśli nie ma podpisu DKIM lub jeśli podpis nie pasuje do określonego nadawcy, wiadomość może zostać odrzucona lub oznaczona jako potencjalnie szkodliwa.

DKIM jest skuteczną metodą ochrony przed wirusami, phishingiem i innymi szkodliwymi oprogramowaniami. Technologia ta pozwala firmom hostingowym i rejestratorom domen chronić swoich klientów przed tymi rodzajami cyberzagrożeń. Ponadto DKIM może również pomóc w poprawie wiarygodności wiadomości e‑mail oraz w poprawie reputacji firmy hostingowej lub rejestratora domen.

Najczęściej zadawane pytania

Czy DKIM jest obowiązkowy dla wysyłania wiadomości e‑mail?

Nie, DKIM nie jest obowiązkowy do wysyłania wiadomości e‑mail. Jest to technologia opcjonalna, która może być skonfigurowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa i autentyczności wysyłanych wiadomości e‑mail. Jeśli chcesz skorzystać z DKIM, możesz skontaktować się z firmą hostingową lub rejestratorem domen, aby uzyskać więcej informacji.

Czy DKIM działa tylko dla domen głównych, czy także dla subdomen?

Tak, DKIM działa zarówno dla domen głównych, jak i subdomen. DKIM jest protokołem, który umożliwia digitalizację wiadomości e‑mail w celu zwiększenia bezpieczeństwa i autentyczności po stronie nadawcy.

Jakie są różnice między DKIM a SPF?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to system szyfrowania wiadomości e‑mail, który jest wykorzystywany do weryfikacji, czy konkretna wiadomość została naprawdę wysłana przez danego nadawcę. SPF (Sender Policy Framework) natomiast jest systemem polegającym na ustanowieniu reguły, która określa, które serwery poczty są upoważnione do wysyłania wiadomości e‑mail ze danej domeny.

Czy DKIM chroni przed podszywaniem się?

Tak, DKIM chroni przed podszywaniem się poprzez weryfikację autentyczności nadawcy wiadomości. Weryfikacja ta polega na porównaniu domeny zawartej w adresie nadawcy z domeną podaną w nagłówku wiadomości. Jeśli są one zgodne, to wiadomość jest uznana za autentyczną.

Jakie są potencjalne problemy przy konfiguracji DKIM?

Konfiguracja DKIM może być trudna. Należy zapytać swojego dostawcę usług hostingowych lub rejestratora domen o szczegółowe instrukcje. Najczęstszymi problemami są problemy związane z konfiguracją DNS, w szczególności błędne skonfigurowane rekordy TXT. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić wszystkie skonfigurowane rekordy DKIM, które są wymagane dla Twojej domeny.

Czy DKIM wpływa na czas dostarczenia wiadomości e‑mail?

Nie, DKIM nie wpływa bezpośrednio na czas dostarczenia wiadomości e‑mail. Pozwala jednak zweryfikować autentyczność nadawcy wiadomości i zmniejszyć ryzyko wystąpienia prób phishingu – co może skutkować szybszym dostarczeniem wiadomości e‑mail.

DKIM, czyli DomainKeys Identified Mail, to mechanizm służący do weryfikacji autentyczności nadawcy wiadomości e‑mail. Weryfikacja ta polega na porównaniu adresu nadawcy wiadomości oraz domeny zawartej w jej nagłówku z informacjami zapisanymi w rekordzie TXT serwera DNS. Dzięki temu można upewnić się, że wiadomość pochodzi od legalnego nadawcy.