Zmiana domeny serwisu internetowego
Jacek Ziemczyk
Jacek Ziemczyk
12.06.2023

Domeny ENUM. Czym są domeny ENUM?

Co to są domeny ENUM?

Domeny ENUM to specjalny rodzaj domen internetowych, które umożliwiają przypisywanie numerów telefonów do adresów IP. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie połączeń głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą protokołów internetowych.

Domeny ENUM mają duże znaczenie w branży telekomunikacyjnej, ponieważ pozwalają na integrację usług telekomunikacyjnych z Internetem. Dzięki nim możliwe jest korzystanie z tradycyjnych numerów telefonów w środowisku internetowym.

W praktyce, domeny ENUM są wykorzystywane do mapowania numerów telefonów na adresy IP. Dzięki temu, podczas wykonywania połączenia telefonicznego, można skorzystać z infrastruktury internetowej, co może przynieść wiele korzyści.

Jak działają domeny ENUM?

Domeny ENUM działają na zasadzie przypisywania numerów telefonów do adresów IP. Proces ten jest możliwy dzięki wykorzystaniu specjalnego protokołu o nazwie ENUM (ang. E.164 Number Mapping). Protokół ten umożliwia mapowanie numerów telefonów na adresy IP, co pozwala na prowadzenie połączeń głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą sieci internetowej.

Aby zrozumieć, jak działają domeny ENUM, warto wiedzieć, że każdy numer telefonu składa się z cyfr, które są przypisywane do poszczególnych klawiszy na klawiaturze telefonicznej. Domeny ENUM wykorzystują tę strukturę numeracji, przypisując każdemu numerowi telefonu unikalny adres IP.

Proces mapowania numeru telefonu na adres IP odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich rekordów DNS (Domain Name System) dla domeny ENUM. Rekordy te zawierają informacje o przypisanym numerze telefonu oraz odpowiadającym mu adresie IP. Dzięki temu, gdy użytkownik próbuje nawiązać połączenie z danym numerem telefonu, jego urządzenie wysyła zapytanie DNS do serwera DNS obsługującego domenę ENUM. Serwer ten odczytuje rekordy DNS i przekierowuje połączenie do odpowiedniego adresu IP.

Dzięki działaniu domen ENUM możliwe jest prowadzenie połączeń głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą protokołów internetowych, takich jak VoIP (Voice over Internet Protocol) czy SIP (Session Initiation Protocol). Domeny ENUM integrują usługi telekomunikacyjne z Internetem, umożliwiając wykorzystanie jednego numeru telefonu do prowadzenia rozmów zarówno tradycyjnymi metodami, jak i za pomocą sieci internetowej.

Zastosowanie domen ENUM

Domeny ENUM mają szerokie zastosowanie w branży telekomunikacyjnej. Pozwalają na integrację usług telekomunikacyjnych z Internetem, co otwiera wiele możliwości komunikacji głosowej i tekstowej za pomocą protokołów internetowych.

Jednym z głównych zastosowań domen ENUM jest umożliwienie przypisywania numerów telefonów do adresów IP. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie połączeń głosowych za pomocą VoIP (Voice over Internet Protocol) oraz komunikacji tekstowej za pomocą protokołów internetowych, takich jak SIP (Session Initiation Protocol) czy XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol).

Domeny ENUM umożliwiają również korzystanie z usług telekomunikacyjnych w sposób bardziej elastyczny i efektywny. Dzięki nim można łatwo przenosić numer telefonu między różnymi operatorami telekomunikacyjnymi, bez konieczności zmiany samej domeny ENUM.

Kolejnym zastosowaniem domen ENUM jest ułatwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki przypisaniu numeru telefonu do adresu IP, osoby korzystające z technologii wspomagających mogą wygodnie korzystać z usług telekomunikacyjnych za pomocą komputera lub innego urządzenia.

Warto również wspomnieć o możliwościach integracji usług telekomunikacyjnych z innymi aplikacjami internetowymi. Domeny ENUM umożliwiają tworzenie zaawansowanych rozwiązań, takich jak połączenia głosowe w aplikacjach komunikatorów internetowych czy integracja usług telekomunikacyjnych z platformami e‑commerce.

Wszystkie te zastosowania domen ENUM sprawiają, że są one niezwykle ważne dla rozwoju nowoczesnej telekomunikacji i umożliwiają tworzenie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych.

Korzyści z korzystania z domen ENUM

Domeny ENUM oferują wiele korzyści dla użytkowników oraz branży telekomunikacyjnej. Oto kilka głównych zalet, jakie niesie ich wykorzystanie:

 • Integracja usług telekomunikacyjnych z Internetem: Domeny ENUM umożliwiają połączenie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, takich jak połączenia głosowe i SMS-y, z protokołami internetowymi. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie rozmów głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą aplikacji internetowych, co przyczynia się do zwiększenia wygody i elastyczności użytkowników.
 • Unikanie kosztów międzynarodowych: Dzięki domenom ENUM możliwe jest przekierowanie połączeń międzynarodowych na numery lokalne. Użytkownicy mogą dzwonić na zagraniczne numery telefonów, płacąc jedynie za połączenie lokalne. Jest to szczególnie korzystne dla firm działających na rynkach międzynarodowych, które mogą znacznie obniżyć koszty komunikacji.
 • Łatwa zmiana operatora telekomunikacyjnego: Domeny ENUM umożliwiają przeniesienie numeru telefonu do innego operatora bez konieczności zmiany samego numeru. Użytkownicy mogą swobodnie zmieniać operatorów, zachowując swoje dotychczasowe numery telefonów.
 • Możliwość korzystania z różnych usług telekomunikacyjnych: Domeny ENUM umożliwiają przypisanie do jednego numeru telefonu różnych usług telekomunikacyjnych, takich jak połączenia głosowe, SMS-y, faksy czy wideokonferencje. Użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy usług, korzystając z jednego numeru telefonu.
 • Poprawa jakości usług telekomunikacyjnych: Domeny ENUM pozwalają na lepszą kontrolę nad trasowaniem połączeń i optymalizację sieci telekomunikacyjnej. Dzięki temu możliwe jest poprawienie jakości połączeń i zwiększenie niezawodności usług.

Dzięki tym korzyściom domeny ENUM stają się coraz bardziej popularne w branży telekomunikacyjnej i znajdują szerokie zastosowanie w różnych obszarach.

Rejestracja domen ENUM

Rejestracja domen ENUM jest procesem, który umożliwia przypisanie numerów telefonów do adresów IP. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie połączeń głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą protokołów internetowych.

Aby zarejestrować domenę ENUM, należy skorzystać z usług firm hostingowych i rejestratorów domen, które oferują tę usługę. Proces rejestracji jest podobny do rejestracji tradycyjnych domen internetowych.

Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniej nazwy domeny ENUM. Może to być numer telefonu lub inny identyfikator, który zostanie przypisany do adresu IP. Następnie należy sprawdzić dostępność wybranej nazwy domeny i zarejestrować ją u wybranego rejestratora.

Podczas rejestracji domeny ENUM należy również określić parametry techniczne, takie jak serwery DNS, które będą obsługiwać domenę. Rejestrator domeny powinien udostępnić narzędzia umożliwiające konfigurację tych parametrów.

Warto pamiętać, że nie wszystkie firmy hostingowe i rejestratorzy domen oferują rejestrację domen ENUM. Przed dokonaniem wyboru warto sprawdzić, czy dana firma posiada taką możliwość.

Po zarejestrowaniu domeny ENUM można ją wykorzystać do prowadzenia połączeń głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą protokołów internetowych. Domena ENUM działa jako pośrednik między numerem telefonu a adresem IP, umożliwiając przekierowanie połączenia do odpowiedniego urządzenia.

Rejestracja domen ENUM jest ważnym krokiem w integracji usług telekomunikacyjnych z Internetem. Dzięki nim możliwe jest wykorzystanie jednej domeny do prowadzenia różnych form komunikacji, co przyczynia się do usprawnienia działania systemów telekomunikacyjnych.

Bezpieczeństwo domen ENUM

Bezpieczeństwo domen ENUM jest kwestią niezwykle istotną, ponieważ dotyczy ono zarówno prywatności użytkowników, jak i integralności sieci telekomunikacyjnej. Istnieje kilka zagrożeń związanych z bezpieczeństwem domen ENUM, które warto mieć na uwadze.

Pierwszym zagrożeniem jest możliwość podsłuchiwania połączeń głosowych i komunikacji tekstowej. Ponieważ domeny ENUM przypisują numer telefonu do adresu IP, atakujący może przechwycić dane przesyłane przez sieć i wykorzystać je w niepożądany sposób. Dlatego ważne jest, aby korzystać z odpowiednich protokołów szyfrowania, takich jak TLS (Transport Layer Security), które zapewniają poufność i integralność danych.

Kolejnym zagrożeniem jest możliwość ataków typu DDoS (Distributed Denial of Service), które mogą spowodować niedostępność usług telekomunikacyjnych. Atakujący może wysłać duże ilości żądań do serwera domeny ENUM, co prowadzi do przeciążenia i uniemożliwia normalne funkcjonowanie usług. Aby zapobiec takim atakom, konieczne jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony przed DDoS.

Ważnym aspektem bezpieczeństwa domen ENUM jest również ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do danych. Dlatego istotne jest, aby stosować silne hasła i zabezpieczenia, takie jak dwuskładnikowe uwierzytelnianie, które utrudnia atakującym przejęcie kontroli nad domeną.

Warto również pamiętać o regularnym aktualizowaniu oprogramowania i systemów operacyjnych, aby zapewnić ochronę przed znanymi lukami w zabezpieczeniach. Ponadto, należy monitorować logi systemowe w celu wykrywania ewentualnych nieprawidłowości i podejrzanych aktywności.

Podsumowując, bezpieczeństwo domen ENUM jest kluczowe dla zapewnienia prywatności użytkowników oraz stabilności sieci telekomunikacyjnej. Warto stosować odpowiednie protokoły szyfrowania, mechanizmy ochrony przed atakami DDoS oraz silne hasła i zabezpieczenia. Regularne aktualizacje oprogramowania i monitorowanie logów systemowych są również ważnymi działaniami w celu zapewnienia bezpieczeństwa domen ENUM.

Przykłady użycia domen ENUM

Domeny ENUM mają szerokie zastosowanie w branży telekomunikacyjnej. Oto kilka przykładów, jak można wykorzystać domeny ENUM:

 • Integracja usług telekomunikacyjnych z Internetem: Dzięki domenom ENUM możliwe jest połączenie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, takich jak telefon komórkowy czy stacjonarny, z Internetem. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z różnych form komunikacji, takich jak połączenia głosowe, komunikacja tekstowa czy wideokonferencje, za pomocą jednego urządzenia i jednego numeru telefonu.
 • Usługi VoIP: Domeny ENUM są szczególnie przydatne w przypadku usług VoIP (Voice over Internet Protocol), które umożliwiają prowadzenie rozmów głosowych za pośrednictwem Internetu. Dzięki domenom ENUM możliwe jest przypisanie numeru telefonu do adresu IP, co umożliwia prowadzenie połączeń głosowych za pomocą protokołów internetowych.
 • Usługi SMS/MMS: Domeny ENUM mogą być również wykorzystywane do przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) za pomocą protokołów internetowych. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z różnych form komunikacji tekstowej za pośrednictwem jednego numeru telefonu.
 • Usługi faksowe: Domeny ENUM mogą być wykorzystywane do przesyłania faksów za pomocą protokołów internetowych. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z usług faksowych za pośrednictwem jednego numeru telefonu.
 • Usługi wideokonferencji: Domeny ENUM umożliwiają również prowadzenie wideokonferencji za pomocą protokołów internetowych. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z usług wideokonferencji za pośrednictwem jednego numeru telefonu.

Domeny ENUM otwierają nowe możliwości w dziedzinie komunikacji, integrując tradycyjne usługi telekomunikacyjne z Internetem. Dzięki nim użytkownicy mogą korzystać z różnych form komunikacji za pomocą jednego numeru telefonu i jednego urządzenia. Przykłady użycia domen ENUM pokazują, jak wiele korzyści niesie ich wykorzystanie w praktyce.

Podsumowanie

Domeny ENUM są specjalnym rodzajem domen internetowych, które umożliwiają przypisywanie numerów telefonów do adresów IP. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie połączeń głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą protokołów internetowych. Mają one duże znaczenie w branży telekomunikacyjnej, ponieważ pozwalają na integrację usług telekomunikacyjnych z Internetem.

W artykule omówiliśmy, jak działają domeny ENUM i jakie mają zastosowanie. Przedstawiliśmy również korzyści wynikające z ich wykorzystania. Dzięki domenom ENUM możliwe jest łatwe i efektywne zarządzanie numerami telefonów oraz usługami telekomunikacyjnymi.

Rejestracja domen ENUM jest procesem prostym i dostępnym dla każdego. Wystarczy skorzystać z usług firm hostingowych i rejestratorów domen, które oferują rejestrację domen ENUM. Ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa domen ENUM poprzez odpowiednie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.

Przykłady użycia domen ENUM są liczne i różnorodne. Mogą być wykorzystywane przez operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług VoIP, firm hostingowych oraz innych podmiotów z branży telekomunikacyjnej. Domeny ENUM umożliwiają łatwe i szybkie przekierowywanie połączeń, integrację usług telekomunikacyjnych z Internetem oraz zapewnienie elastyczności i skalowalności infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przyszłość domen ENUM wydaje się obiecująca. Wraz z rozwojem technologii internetowych i usług telekomunikacyjnych, domeny ENUM będą odgrywać coraz większą rolę. Ich wykorzystanie może przynieść wiele korzyści zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych, jak i dla użytkowników końcowych.

Domeny ENUM mają duży wpływ na branżę telekomunikacyjną, umożliwiając integrację usług telekomunikacyjnych z Internetem. Pozwalają na prowadzenie połączeń głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą protokołów internetowych. Dzięki nim możliwe jest łatwe zarządzanie numerami telefonów oraz usługami telekomunikacyjnymi. Domeny ENUM mają również perspektywy rozwoju, które są obiecujące w kontekście rozwoju technologii internetowych i usług telekomunikacyjnych.

Historia rozwoju domen ENUM

Domeny ENUM mają swoje korzenie w telekomunikacji, a konkretnie w potrzebie integracji usług telekomunikacyjnych z Internetem. Pierwsze prace nad koncepcją domen ENUM rozpoczęły się na początku lat 90. XX wieku, kiedy to pojawiła się potrzeba umożliwienia połączeń głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą protokołów internetowych.

W 1997 roku powstała organizacja Internet Engineering Task Force (IETF), która zajęła się opracowaniem standardów dotyczących domen ENUM. W kolejnych latach przeprowadzono liczne testy i eksperymenty, aby sprawdzić wydajność i funkcjonalność domen ENUM.

W 2004 roku powstała organizacja Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), która została odpowiedzialna za zarządzanie domenami ENUM na całym świecie. Dzięki temu powstał globalny system rejestracji i zarządzania domenami ENUM.

Obecnie domeny ENUM są szeroko stosowane w branży telekomunikacyjnej, umożliwiając integrację usług telekomunikacyjnych z Internetem i ułatwiając prowadzenie połączeń głosowych i komunikacji tekstowej.

Różnice między domenami ENUM a tradycyjnymi domenami internetowymi

Domeny ENUM różnią się od tradycyjnych domen internetowych pod wieloma względami. Oto kilka najważniejszych różnic:

 • Przeznaczenie: Tradycyjne domeny internetowe służą głównie do identyfikacji i dostępu do stron internetowych. Natomiast domeny ENUM mają za zadanie przypisywanie numerów telefonów do adresów IP, umożliwiając prowadzenie połączeń głosowych i komunikacji tekstowej za pomocą protokołów internetowych.
 • Struktura: Domeny ENUM posiadają specjalną strukturę, która umożliwia przypisanie numeru telefonu do adresu IP. Składają się one z cyfr oraz kropek, które oddzielają poszczególne części numeru telefonu.
 • Protokoły: Tradycyjne domeny internetowe korzystają głównie z protokołu DNS (Domain Name System), który tłumaczy nazwy domen na adresy IP. Natomiast domeny ENUM wykorzystują protokół NAPTR (Naming Authority Pointer), który umożliwia przypisanie numeru telefonu do adresu IP.
 • Zastosowanie: Domeny ENUM są szeroko wykorzystywane w branży telekomunikacyjnej, umożliwiając integrację usług telekomunikacyjnych z Internetem. Tradycyjne domeny internetowe natomiast służą głównie do identyfikacji i dostępu do stron internetowych.

Te różnice sprawiają, że domeny ENUM są niezwykle przydatne w dziedzinie telekomunikacji, umożliwiając wykorzystanie Internetu do prowadzenia połączeń głosowych i komunikacji tekstowej. Jednocześnie tradycyjne domeny internetowe pozostają kluczowym elementem struktury internetu, umożliwiając identyfikację i dostęp do różnych zasobów online.

Perspektywy rozwoju domen ENUM

Domeny ENUM mają ogromny potencjał rozwoju w branży telekomunikacyjnej. Ich wykorzystanie pozwala na integrację usług telekomunikacyjnych z Internetem, co otwiera nowe możliwości dla operatorów i użytkowników.

Jedną z perspektyw rozwoju domen ENUM jest rozwój usług VoIP (Voice over Internet Protocol). Dzięki domenom ENUM możliwe jest przypisywanie numerów telefonów do adresów IP, co umożliwia prowadzenie połączeń głosowych za pomocą protokołów internetowych. Wraz z rosnącym zainteresowaniem usługami VoIP, popyt na domeny ENUM będzie się zwiększał.

Kolejną perspektywą rozwoju jest rozwój usług komunikacji tekstowej. Domeny ENUM umożliwiają również przypisywanie numerów telefonów do adresów IP służących do komunikacji tekstowej, takiej jak SMS-y czy wiadomości internetowe. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu usługi, domeny ENUM będą odgrywać coraz większą rolę.

Warto również zwrócić uwagę na rozwój Internetu Rzeczy (IoT), który polega na połączeniu różnych urządzeń za pomocą Internetu. Domeny ENUM mogą być wykorzystane do przypisywania numerów telefonów do adresów IP urządzeń IoT, co umożliwi komunikację między nimi. Wraz z rozwojem IoT, rośnie również zapotrzebowanie na domeny ENUM.

Wreszcie, perspektywą rozwoju domen ENUM jest rozwój usług telekomunikacyjnych w chmurze. Domeny ENUM mogą być wykorzystane do przypisywania numerów telefonów do adresów IP usług w chmurze, co umożliwi korzystanie z tych usług za pomocą protokołów internetowych. Wraz z rosnącym zainteresowaniem usługami w chmurze, popyt na domeny ENUM będzie się zwiększał.

Wszystkie te perspektywy rozwoju domen ENUM sprawiają, że są one coraz bardziej atrakcyjne dla operatorów telekomunikacyjnych i użytkowników. Domeny ENUM otwierają nowe możliwości komunikacji i integracji usług telekomunikacyjnych z Internetem, co przyczynia się do rozwoju branży telekomunikacyjnej jako całości.

Wpływ domen ENUM na branżę telekomunikacyjną

Domeny ENUM mają ogromny wpływ na branżę telekomunikacyjną, przynosząc wiele korzyści i możliwości integracji usług telekomunikacyjnych z Internetem. Poniżej przedstawiamy kilka głównych aspektów, które ilustrują ten wpływ:

 • Integracja usług: Domeny ENUM umożliwiają połączenie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, takich jak połączenia głosowe i SMS-y, z protokołami internetowymi. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z różnych form komunikacji za pomocą jednego urządzenia lub aplikacji.
 • Efektywność i oszczędność: Dzięki wykorzystaniu domen ENUM możliwe jest przekierowanie połączeń głosowych i tekstowych przez Internet, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów transmisji danych. Ponadto, integracja usług telekomunikacyjnych z Internetem pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej, co również przyczynia się do oszczędności.
 • Nowe możliwości komunikacji: Domeny ENUM otwierają nowe możliwości komunikacji, takie jak połączenia głosowe i tekstowe za pomocą aplikacji internetowych, wideo-rozmowy czy też wideokonferencje. Użytkownicy mogą korzystać z tych usług na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety czy komputery.
 • Globalny zasięg: Domeny ENUM działają na zasadzie globalnego systemu, co oznacza, że umożliwiają komunikację między różnymi krajami i regionami. Dzięki temu użytkownicy mogą prowadzić rozmowy z osobami z całego świata bez konieczności korzystania z tradycyjnych numerów telefonicznych.
 • Innowacyjność: Wykorzystanie domen ENUM jest jednym z przejawów innowacyjności w branży telekomunikacyjnej. Daje możliwość tworzenia nowych rozwiązań i usług, które mogą przyczynić się do rozwoju tej dziedziny.

Wpływ domen ENUM na branżę telekomunikacyjną jest więc niezwykle istotny, przynosząc wiele korzyści zarówno dla dostawców usług, jak i dla użytkowników. Rozwój i wykorzystanie tych domen otwierają nowe perspektywy i możliwości w dziedzinie komunikacji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymagania techniczne do korzystania z domen ENUM?

Aby mieć możliwość korzystania z domen ENUM, Twoja firma hostingowa musi posiadać wykwalifikowanych specjalistów do obsługi tego typu domen oraz odpowiedni sprzęt. Ponadto, Twoje konto w rejestratorze domen musi być zgodne z politykami dotyczącymi domen ENUM.

Podsumowując, aby skorzystać z domen ENUM, potrzebujesz wykwalifikowanego personelu, odpowiedniego sprzętu i konta zgodnego z politykami dotyczącymi domen ENUM.

Co to jest NAPTR record i jak jest wykorzystywany w domenach ENUM?

NAPTR (ang. Naming Authority Pointer) to rekord w DNS, który jest wykorzystywany w domenach ENUM do przypisywania numeru telefonu do adresu e‑mail. NAPTR jest zwykle używany do mapowania numeru telefonu na adres e‑mail lub URI, dzięki czemu można wysyłać i odbierać faksy, SMSy i połączenia głosowe.

Krótko mówiąc, NAPTR to rekord DNS, który jest wykorzystywany do mapowania numeru telefonu na adres e‑mail lub URI.

Czy domeny ENUM są obsługiwane przez wszystkie przeglądarki internetowe?

Niestety, domeny ENUM nie są obsługiwane przez wszystkie przeglądarki internetowe. W związku z tym, aby używać domeny ENUM, należy skorzystać z przeglądarki internetowej, która obsługuje tego typu domenę, np. Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Jakie są ograniczenia dotyczące rejestracji domen ENUM?

Rejestracja domen ENUM jest ograniczona. Do rejestracji domeny ENUM wymagana jest zgoda rejestratora, aby upewnić się, że jest ona prawidłowo skonfigurowana. Rejestrator może również wymagać od użytkownika podania informacji o numerze telefonu, adresie e‑mail lub innych danych osobowych. Przed rejestracją należy sprawdzić warunki rejestracji u swojego rejestratora domen.

Jakie są koszty związane z rejestracją i utrzymaniem domen ENUM?

Rejestracja domeny ENUM jest darmowa, jednakże musisz zapłacić za utrzymanie i obsługę domeny. Koszt utrzymania domeny ENUM zależy od tego, gdzie została ona zarejestrowana i kto jest jej rejestratorem. Niektóre firmy hostingowe oferują bezpłatne utrzymanie domeny ENUM przez określony okres czasu, a po jego upływie wymagają opłaty. Więcej informacji na temat cen możesz znaleźć w sekcji FAQ firmy hostingowej lub rejestratora domen.